Extra informatie bermen oostrand Noordoostpolder

Aantal rodelijstsoorten

Jaar inventarisatie Aantal soorten Aantal rode lijst soorten
2003 87 0
2004 183 6
2005 214 8
2006 227 9
2007 224 8
2009 276* 9
2011 290 11
2013 265** 11
2020 270** 14

Bijzondere soorten

  2004 2005 2006 2007 2009 2011 2013 2020
Beekpunge x         x    
Bijenorchis         x x x x
Blaassilene     x x x x x  
Blauw glidkruid   x x x x x x x
Borstelkrans               x
Brede wespenorchis x x x x x x x x
Dwergzegge   x     x x x x
Echt duizendguldenkruid   x x x x x x x
Echte koekoeksbloem x x x x x x x x
Fraai duizendguldenkruid x x x x x x x x
Geel walstro x              
Gele morgenster x x x x x x x x
Gewone zandmuur     x x x x x x
Grote keverorchis             x  
Heelblaadjes         x x x x
Kale jonker   x x x x x x x
Kleine watereppe     x x x x x x
Kruipwilg   x x x x x x x
Liggende ganzerik x x x x        
Liggende klaver x x x x x x x  
Moeraslathyrus     x x        
Poelruit x x x x x x x  
Rietorchis     x x x x x x
Ringelwikke         x x x x
Rood guichelheil x              
Veldlathyrus   x x x x x x x
Waterpunge x x x x x x x x
Weidehavikskruid       x        
Wilde bertram   x     x     x
Zilte zegge         x x x x
Zwarte toorts     x x x x    
                 
Totaal 11 15 19 20 23 23 22 20

 

Literatuur:

Bremer, Piet. 1978. Flora van de Noordoostpolder. Biologische uitgave Afd. CNNOP van de A.C.J.N. en N.J.N. Nr 7.

 

Bremer, P. 1992. Wilde Planten en Dieren in De Noordoostpolder. Instituut voor Natuurbescherming (I.V.N.) afdeling Noordoostpolder.

 

Duistermaat, Leni. 2019. Heukel’s flora van Nederland. Leiden Noordhoff uitgevers, Naturalis Biodiversity Center. 24ste druk.

 

Feekes, W. Dr. Ir. & Dr. D. Bakker. 1954. Van Zee tot Land. Nr. 6. De ontwikkeling van de natuurlijke vegetatie in de Noordoostpolder. Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken).

 

Jong, I. de. 2003. Ecologisch bermbeheer in de Noordoostpolder. Mens en Natuur 54ste jaargang nummer 3.

 

Kemenade, L. van, 2005. Vegetatieontwikkeling geplagde bermdelen oostrand Noordoostpolder 2004-2005 Landschapsbeheer Flevoland, Rapportnummer LBF-2005-005.

 

Kemenade, L. van, 2010. Vegetatieontwikkeling geplagde bermdelen oostrand Noordoostpolder 2009. Landschapsbeheer Flevoland, Rapportnummer LBF-2010-003.

 

Kemenade, L. van, 2012. Vegetatieontwikkeling geplagde bermdelen oostrand Noordoostpolder 2011. Landschapsbeheer Flevoland, Rapportnummer LBF- 2012-010.

 

Kemenade, l. van, 2014. Vegetatieontwikkeling geplagde bermdelen oostrand Noordoostpolder 2013. Landschapsbeheer Flevoland, Rapportnummer LBF-2012-009.

 

Kemenade, L. van, P. Bremer, E. de Boer & T. van Veen, 2012. Herstel van botanische waardevolle bermen in de Noordoostpolder. De Levende Natuur 4, juli 2012: 162-166.

 

Kemenade, L. & A. van der Lee, 2021. Vegetatie ontwikkeling geplagde bermdelen oostrand Noordoostpolder 2020. Landschapsbeheer Flevoland.

Rapportnummer LBF-2021-008.

 

Veen, T. van & J. Reinhold, 2003. Vegetatieontwikkeling geplagde bermdelen

Oostrand Noordoostpolder. Landschapsbeheer Flevoland, Rapportnummer LBF-2004-006.

 

Weeda, E.J. (et al), 1999. Nederlandse Oecologische flora: wilde planten en hun relaties. IVN.