Werkgroep Landschapsbeheer

Landschapsbeheer

Gemiddeld eens in de drie weken, van oktober tot april op zaterdagochtend van 9.00-12.30 uur, werken we in het landschap. We pakken daarbij achterstallig onderhoud van kleinschalige landschapselementen aan. Zo worden knotwilgen geknot, hoogstamfruitbomen gesnoeid, jonge opslag van dennen en berken in heidevelden verwijderd en houtsingels- en wallen afgezet.

Landschapsbeheer

Meedoen met Landschapsbeheer? Neem contact op met:
Wybren Jouwsma, wybren@jouwsma.nl, tel: 0573 256 250

Informatie: G.B.W.(Bart) Klootwijk, tel. 06 22 06 46 77
email: gbwklootwijk@mac.com