Over Noord-Kennemerland

IVN Noord Kennemerland (IVNNKL) is één van de 10 Noord-Hollandse afdelingen van IVN. Het begrip "Noord-Kennemerland" is niet precies afgegrensd, maar de meeste van onze activiteiten vinden plaats in de Egmonden, Heiloo, Bergen en Bergen aan Zee, Alkmaar en Heerhugowaard.

We werken nauw samen met de KNNV-afdeling Alkmaar-Den Helder en met de Vogelwerkgroep Alkmaar.

Bezoekadres: Parkweg 2, gebouw Parnassia, Bergen aan Zee;
Telefoon: 06-23412447
Postadres: Krusemanlaan 4, 1701VM Alkmaar
Kamer van Koophandel nr: 40635172;
Bankrekening: NL29 INGB 0001 6674 13;
RSIN nr: 815605948;
Rechtsvorm: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid;
Datum oprichting: 1953;
Laatste statutenwijziging: 13-04-1993.

Organisatie IVN NKL

 
Bestuur

Voorzitter:  Henk Groenewegen, 0623575780, voorzitter@ivnnkl.nl
Secretaris:  Walter Swagemakers, 0623412447, secretaris@ivnnkl.nl
Penningmeester:  Willem Bastiaanse, 0646101532, penningmeester@ivnnkl.nl
Algemeen lid:
Allet Geertman, 0644149244, allet.ivn@gmail.com

De bestuurders zijn onbezoldigd.

Vertrouwenspersoon

De afdeling heeft een vertrouwenspersoon die ingeschakeld kan worden voor advies en/of bemiddeling als er ongewenst gedrag ervaren wordt in het kader van IVN-NKL activiteiten in brede zin, door leden of deelnemers aan die activiteiten.
Tijdens de laatste ALV (september 2020) heeft Joop Bons zich bereid verklaard de taak van vertrouwenspersoon op zich te nemen.
Joop Bons, 06-51850188, joop33bons@hotmail.com

Werkgroepen

IVN NKL heeft meer dan 250 leden, van wie er 113 de opleiding tot natuurgids hebben gevolgd. Een groot deel van de leden is actief als gids of als lid van één van de vele werkgroepen.

Voor de lijst van werkgroepen zie "werkgroepen" in het hoofdmenu. De publieksactiviteiten die zij organiseren,  zijn te vinden in het groene menu op deze pagina.

Vestiging

IVN Noord-Kennemerland beschikt over het natuurcentrum Parnassia in Bergen aan Zee. Parnassia is een karakteristiek houten gebouw, opgericht in 1914 als "duinmuseum". gebouw ParnassiaHet staat in het Parnassiapark midden in Bergen aan Zee. Het adres is: Parkweg 2, 1865 AJ Bergen aan Zee. Grenzend aan het gebouw is een heemtuin aangelegd. Veel van onze activiteiten worden van hier uit georganiseerd, maar het pand is normaal niet voor het publiek geopend.

de schaapskooiTot 1 januari 2021 was de bezoekersruimte van de Schaapskooi aan de Zeeweg in Bergen open met een IVN expositie over de natuur. PWN, als eigenaar van de schaapskooi, gaat het gebouw een ruimere bestemming geven en daarmee zijn onze zondagactiviteiten gestopt. Vanuit de schaapskooi worden nog wel IVN-excursies in de duinen georganiseerd, evenals de vlinder- en paddenstoelendagen (in samenwerking met PWN).

 

Doelstelling en beleid

IVN Noord-Kennemerland wil bijdragen aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu, landschap en leefomgeving. Door mensen te laten leren van de natuur en te laten ervaren dat natuur je leven verrijkt. Om dat te bereiken organiseren we publieksactiviteiten zoals excursies, evenementen, cursussen, tentoonstellingen en activiteiten rond landschapsbeheer en vogelbescherming. Ook verzorgen we binnen- en buitenactiviteiten voor scholen.

IVNNKL is als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) geregistreerd.

Uitgevoerde activiteiten 2019

Jaarverslag IVN Noord-Kennemerland 2019

 

Financiële documenten

<financieel jaarverslag 2019