Over Noord-Kennemerland

IVN Noord Kennemerland (IVNNKL) is één van de 10 Noord-Hollandse afdelingen van IVN. Het begrip "Noord-Kennemerland" is niet precies afgegrensd, maar onze activiteiten vinden plaats in de Egmonden, Heiloo, Bergen en Bergen aan Zee, Alkmaar en Heerhugowaard.

We werken nauw samen met de KNNV-afdeling Alkmaar-Den Helder en met de Vogelwerkgroep Alkmaar.

Bezoekadres: Parkweg 2, Bergen aan Zee;
Telefoon: 06 55 96 89 81
Postadres: Vogelweg 155, 1826HL, Alkmaar
Kamer van Koophandel nr: 40635172;
Bankrekening: NL29 INGB 0001 6674 13;
RSIN nr: 815605948;
Rechtsvorm: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid;
Datum oprichting: 1953;
Laatste statutenwijziging: 13-04-1993.

 

Organisatie IVN NKL

 
Bestuur

Voorzitter:  Henk Groenewegen, 0623575780, voorzitter@ivnnkl.nl
Secretaris:  vacant, secretaris@ivnnkl.nl
Penningmeester:  Willem Bastiaanse, 0646101532, penningmeester@ivnnkl.nl
Algemeen lid:
Allet Geertman, 0644149244, allet.ivn@gmail.com
Walter Swagemakers, 0623412447, wswagemakers@hetnet.nl

De bestuurders zijn onbezoldigd.

Werkgroepen

IVN NKL heeft meer dan 250 leden, van wie er 113 de opleiding tot natuurgids hebben gevolgd. Een groot deel van de leden is actief als gids of als lid van één van de vele werkgroepen.

Voor de lijst van werkgroepen zie "werkgroepen" in het hoofdmenu. De publieksactiviteiten die zij organiseren,  zijn te vinden in het groene menu op deze pagina.

Vestigingen

IVN Noord-Kennemerland beschikt over twee natuurcentra waar veel van onze activiteiten plaatsvinden: Parnassia en De Schaapskooi. Parnassia is een karakteristiek houten gebouw, opgericht in 1914 als "duinmuseum". gebouw ParnassiaHet staat in een klein park midden in Bergen aan Zee. Het adres is: Parkweg 2, 1865 AJ Bergen aan Zee. Grenzend aan het gebouw is een heemtuin aangelegd. Veel van onze activiteiten worden van hier uit georganiseerd, maar het pand is normaal niet voor het publiek geopend.

De Schaapskooi staat dicht langs de weg van Bergen naar Bergen aan Zee. de schaapskooiDeze schaapskooi biedt onderdak aan een kudde die door begrazing bijdraagt aan het beheer van het omringende duingebied. Op zondagen is de schaapskooi geopend voor het publiek van 12:00 tot 16:00 uur. Men kan dan ook de schaapskudde bezoeken, bij de kooi of elders in het duin. Er zijn IVN-vrijwilligers aanwezig om informatie te geven over de natuur in de duinen. Vanuit de schaapskooi worden allerlei IVN-activiteiten georganiseerd, zie hiervoor de plaatselijke pers.

Doelstelling en beleid

IVN Noord-Kennemerland wil bijdragen aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu, landschap en leefomgeving. Door mensen te laten leren van de natuur en te laten ervaren dat natuur je leven verrijkt. Om dat te bereiken organiseren we publieksactiviteiten zoals excursies, evenementen, cursussen, tentoonstellingen en activiteiten rond landschapsbeheer en vogelbescherming. Ook verzorgen we binnen- en buitenactiviteiten voor scholen.

IVNNKL is als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) geregistreerd.

Zie voor meer uitgebreide informatie en voor een toekomstvisie het Beleidsplan en de Meerjarenvisie 2012-2017.

Uitgevoerde activiteiten 2017

Jaarverslag 2018

 

Financiële documenten

Financieel verslag 2018