Over IVN Noord-Kennemerland

Ga rechtstreeks naar de werkgroepen

Bezoekadres: gebouw Parnassia, Parkweg 2, 1865 AJ Bergen aan Zee
Telefoon: 06-23412447
Postadres: Krusemanlaan 4, 1701VM Heerhugowaard

Doelstelling en beleid

IVN Noord-Kennemerland wil bijdragen aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu, landschap en leefomgeving. Door mensen te laten leren van de natuur en te laten ervaren dat natuur je leven verrijkt. Om dat te bereiken organiseren we publieksactiviteiten zoals excursies, evenementen, cursussen, tentoonstellingen en activiteiten rond landschapsbeheer en vogelbescherming. Ook verzorgen we binnen- en buitenactiviteiten voor scholen.
We werken nauw samen met de KNNV-afdeling Alkmaar-Den Helder.

Bestuur

Voorzitter:  Henk Groenewegen, 0623575780, voorzitter@ivnnkl.nl
Secretaris:  Walter Swagemakers, 0623412447, secretaris@ivnnkl.nl
Penningmeester: Heleen Dekhuijzen, penningmeester@ivnnkl.nl
Algemeen lid:
Arjen Geerling, 072-5152823, aageerling@planet.nl
Allet Geertman, 0644149244, allet.ivn@gmail.com
De bestuurders zijn onbezoldigd.

Vertrouwenscontactpersoon: Joop Bons, 06-51850188, joop33bons@hotmail.com. Hij kan ingeschakeld worden voor advies en/of bemiddeling als er ongewenst gedrag ervaren wordt in het kader van IVN-NKL activiteiten, door leden of deelnemers aan die activiteiten.

Lid worden? meer info, en aanmelden, via de pagina contact

Info voor leden van ivn Noord-Kennemerland op de ledenpagina

Werkgroepen

IVN NKL heeft meer dan 320 leden, van wie er ruim 110 de opleiding tot natuurgids hebben gevolgd. Een groot deel van de leden is actief als gids of als lid van één van de vele werkgroepen. Momenteel zijn weer 27 gidsen in opleiding in de natuurgidsenopleiding van de afdeling die in februari 2022 is gestart.
Voor de lijst van werkgroepen zie de pagina  werkgroepen . De publieksactiviteiten die zij organiseren,  zijn te vinden onder “Wat wij doen” in het hoofdmenu, en onder “Activiteiten” publiceren we wat er binnenkort te gebeuren staat.

Vestiging

gebouw ParnassiaIVN Noord-Kennemerland beschikt over het natuurcentrum Parnassia in Bergen aan Zee. Parnassia is een karakteristiek houten gebouw, opgericht in 1914 als “duinmuseum”. Het staat in het Parnassiapark midden in Bergen aan Zee. Het adres is: Parkweg 2, 1865 AJ Bergen aan Zee. Grenzend aan het gebouw is een heemtuin aangelegd. Veel van onze activiteiten worden van hier uit georganiseerd. Op zondagen dat een wandelexcursie wordt verzorgd, is Parnassia voor het publiek geopend en zijn er geregeld kinderactiviteiten (deze worden aangekondigd bij de activiteiten op de homepagina).

ANBI

IVN-NKL is als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) geregistreerd.
Door ALV van IVN-NKL op 1 april 2023 vastgesteld: Jaarverslag (2022) en Financieel Jaarverslag (2022).

Kamer van Koophandel nr: 40635172, Bankrekening: NL29 INGB 0001 6674 13, RSIN nr: 816932499
Rechtsvorm: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, Datum oprichting: 1953, Laatste statutenwijziging: 13-04-1993