Voor leden NKL

 

Gebruik Parnassia

Het gebouw Parmassia is het “clubhuis”van de afdeling Noord-Kennemerland. Het heeft verschillende functies:

Daarnaast kunnen leden van IVN Noord-Kennemerland Parnassia gebruiken voor vergaderingen en overleg. Reserveren is daarvoor noodzakelijk, zie reserveer Parnassia.

Bibliotheek

In de bibliotheek in Parnassia staan meer dan 400 boeken op de plank, gerangschikt op onderwerp. Ze kunnen geleend of ter plaatse ingezien worden (uitleentermijn 6 weken).
Openingstijden:

Klik op de Catalogus 2023 om de boekenlijst te bekijken.

Vertrouwenscontactpersoon

De afdeling heeft een vertrouwenscontactpersoon die ingeschakeld kan worden voor advies en/of bemiddeling als er ongewenst gedrag ervaren wordt in het kader van IVN-NKL activiteiten in brede zin, door leden of deelnemers aan die activiteiten.  Bij zaken die niet door de vertrouwenscontactpersoon van de afdeling kunnen worden opgelost, kan naar een door IVN-centraal opgeleide vertrouwenspersoon worden doorverwezen.
Tijdens de ALV van 2020 heeft Joop Bons zich bereid verklaard de taak van vertrouwenscontactpersoon van de afdeling op zich te nemen.
Joop Bons, 06-51850188, joop33bons@hotmail.com