Voor leden NKL

 

Bibliotheek

In de bibliotheek in Parnassia staan meer dan 400 boeken op de plank, gerangschikt op onderwerp. Ze kunnen geleend of ter plaatse ingezien worden (uitleentermijn 6 weken).
Openingstijden:

Klik op de catalogus om de boekenlijst te bekijken.

vertrouwenscontactpersoon

De afdeling heeft een vertrouwenscontactpersoon die ingeschakeld kan worden voor advies en/of bemiddeling als er ongewenst gedrag ervaren wordt in het kader van IVN-NKL activiteiten in brede zin, door leden of deelnemers aan die activiteiten.  Bij zaken die niet door de vertrouwenscontactpersoon van de afdeling kunnen worden opgelost, kan naar een door IVN-centraal opgeleide vertrouwenspersoon worden doorverwezen.
Tijdens de laatste ALV (september 2020) heeft Joop Bons zich bereid verklaard de taak van vertrouwenscontactpersoon van de afdeling op zich te nemen.
Joop Bons, 06-51850188, joop33bons@hotmail.com