ALV september 2020

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is gehouden op 26 september in gebouw Stichting De Rekere, Drechterwaard 16, van 10 tot 12 uur.

Vastgesteld door ALV 26-9-2020: