ALV 18 juni 2022

 

De ALV 2022 is  gehouden op zaterdag 18 juni in het gebouw Ontmoetingscentrum De Rietschoot, Saskerstraat 22, 1831 CR Koedijk; aanvang 10:00 uur. Hieronder een verslag van deze vergadering met het geaccordeerd financieel jaarverslag 2021, en de agenda met de vergaderstukken: