ALV september 2020

De Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt gehouden op 26 september in gebouw Stichting De Rekere, Drechterwaard 16, van 10 tot 12 uur.

In verband met de beperkte ruimte en de Covid-richtlijnen is van te voren aanmelden verplicht: vóór 15 september bij secretaris@ivnnkl.nl.

Concept-stukken

Vastgesteld door ALV 26-9-2020

hier komen straks de definitieve stukken.