Geleenbeekdalen 2

Geleenbeekdalen 2 is een onderdeel van het samenwerkingsproject Corio Glana, waarmee voor en na de Geleenbeek op de schop wordt genomen. Voor dit onderdeel zijn de voorbereidingen begonnen op 11 maart 2016 en het lijkt erop dat nu binnen afzienbare tijd de werkzaamheden kunnen worden afgerond. Die werkzaamheden waren veelomvattend, omdat eerst een rioolperswaterleiding naar Nuth moest worden verlegd om de beek weer de ruimte te kunnen geven. Februari 2017 is zichtbaar hoe het er gaat uitzien. Op 5 februari jl. maakte Harrij Gijsen hier een wandeling met 22 deelnemers (zie het desbetreffende nieuwsartikel) en op deze pagina worden de ontwikkelingen gevolgd aan de hand van foto’s met bijschriften.

In dit gebied worden ook de paden en wegen vernieuwd. Deze brug, in november gelegd, ligt voorlopig nog in niemandsland, met een werkbrug ernaast (vanaf deze werkbrug is de foto genomen)

Te zien is hoe de beek niet alleen meandert maar ook niet meer wordt opgesloten tussen steile oevers. De voordelen zijn duidelijk: een ruim gebied krijgt een water bergende functie en amfibieën kunnen gemakkelijk in en uit het water komen.
Verwacht kan worden dat het komende voorjaar een explosie te zien zal geven van een zeer diverse flora.

Achter Abshoven is bij de monding van een zijbeek een waar amfibieënparadijs aangelegd in plaats van de wildernis die hier voorheen te zien was.

Wandeling 5 februari 2017

Wandeling Corio Glana 18 – Abshoven, o.l.v Harrij Gijsen

Op 11 maart 2016 werd het startsein gegeven voor de werkzaamheden van Corio Glana 18, vanaf de Lintjesweg tot de Beekstraat Geleen. Sindsdien is er heel wat gebeurd aan beide kanten van dat stuk Geleenbeek.

Een gezelschap van 22 wandelaars ging op 5 februari kijken met Harrij. Vanaf de parkeerplaats bij de kerk die in 1925 werd gebouwd in wat toen nog open veld was, gingen we via de sculptuur van de Wijnkoningin, ook het Wijnvrouwtje genoemd, het voormalige raadhuis (waarvoor we zeker nog een keer in de avond terugkomen om de gebrandschilderde ramen te bekijken) en de Chorushoeve naar Glanis om te horen wat die daar had te zoeken en wie hem zo fraai had gebeeldhouwd.

De Lintjesweg aflopend passeerden we aan onze linkerhand achter de hekken (in de week daarna weggehaald) de jonge aanplant boven de omgeleide persleiding van het Waterschap, een teken dat het werk al behoorlijk opschiet. Dat laatste was trouwens ook te zien aan de nu weer meanderende beek en aan de glooiende oevers. De in week 46 geplaatste nieuwe fiets- en voetgangersbrug ligt er nog altijd wat verloren bij, maar dat kan snel veranderen als de winter eenmaal voorbij is.

Wandeling Geleenbeek

Hier werd de wandeling een echte struintocht. We passeerden hele stapels weidepalen die nog op tal van plaatsen de grond in moesten en ook allerlei soorten bomen die al klaar waren gelegd om geplant te worden. Allemaal nieuwe natuur in wording. Geweldig om dit gezien te hebben en het hierbij voor het nageslacht in tekst en foto’s bewaard te hebben.

Via een (kennelijk voorlopige) werkbrug staken we de beek over. Die houdt zich deze winter heel koest,  maar we willen het in de toekomst wel eens beleven als dit gedeelte zijn water bergende functie gaat waarmaken en de beek ‘buiten haar oevers treedt’ (kun je dat dan nog wel zo zeggen?).

De oostelijke oever achter Abshoven was grotendeels heringericht met de monding van een zijbeek en verschillende poelen waarin je je nu al kunt voorstellen dat het daarin straks krioelt van de amfibieën.

Amfibieënparadijs Abshoven

Wij betraden het gebied dat vroeger aan Huize Abshoven had toebehoord en waarin de paviljoens van de pupillen hadden gelegen. Harrij gaf uitleg over de plannen van de projectontwikkelaar in relatie tot de dichter bij het oorspronkelijke klooster gelegen Engelse tuin. Deze is in de herfst van 2016 flink onder handen genomen door vrijwilligers o.l.v. IKL. De stapels snoeihout bleken meestendeels opgeruimd, maar van verdere voortgang (met name het ruimen van oude, instabiele bomen) viel nog niets te bespeuren.

Nadat Harrij het verhaal over Abshoven in de vorige eeuw had verlucht met foto’s uit die vervlogen tijd, werd hier de wandeling beëindigd zodat degenen die dat wensten nog een bezoek konden brengen aan de brasserie in de voormalige kloosterkapel.

We waren het erover eens dat we een wandeling hadden gemaakt die ons doet uitzien naar het komende voorjaar als we zullen zien hoe al die nieuwe natuur zich gaat ontwikkelen.