Inventarisatie gierzwaluwen Vogels

Inventarisatie gierzwaluwen

Mierlo 2 juli 2021

De vogelwerkgroep van IVN Mierlo is, op verzoek van ecologisch onderzoeksbureau, gestart met de inventarisatie van gierzwaluwen in Mierlo. De komende twee weken zullen de Postel, Saal, Streep, Willigstraat en Lijndje in de wijk Kerkakkers  worden onderzocht op de aanwezigheid van gierzwaluwnesten. Samen met de inventarisatie van de populatie huismussen en vleermuizen is deze inventarisatie van belang om er ervoor te zorgen dat bij toekomstig groot onderhoud aan de huizen, het aantal nestmogelijkheden minimaal gelijk blijft. Wij hopen vanzelfsprekend op uitbreiding! Zondagavond is er naast een twintigtal gierzwaluwen die op dakgoot-of nokhoogte vlogen ( nestindicatief gedrag) op vier plekken een gierzwaluw waargenomen die het nest in vloog. De nesten bevinden zich onder dakpannen en in ruimtes tussen de muur en het dak. Een mooi resultaat.

 

Namens de vogelwerkgroep

Marco Adema.

 

foto: IVN De Ronde Venen

Ontdek meer over

Deel deze pagina