Werkgroep Vogels

De vogelwerkgroep Mierlo bestaat uit een groep enthousiaste vogelaars die samen meer willen leren over vogels. Één keer per maand komen we samen om lopende zaken en het programma voor komende maand te bespreken. Dat kan een excursie zijn of een wandeling maar ook vogeltellingen worden regelmatig uitgevoerd. In de eerste plaats willen we genieten van de vogels en van de natuur. Echter willen we ook graag een bijdrage leveren aan het behoud van de soort dus er moet ook gewerkt worden. Zo inventariseren wij op verschillende plekken vogels. Dat doen we mede op verzoek van Staatsbosbeheer en SOVON ( Samenwerkende Organisaties voor Vogelonderzoek Nederland ). De gegevens worden gebruikt om beleid te ontwikkelen. Die inventarisaties vinden plaats op onder meer de Strabrechtse Heide.

Verder verricht de vogelwerkgroep tellingen van specifieke soorten, zoals klapeksters en oever-, boeren-, gier-, en nachtzwaluwen. Enkele leden doen mee aan het plaatsen en beheren van nestkasten voor de steenuil en de kerkuil en voor de slechtvalken op de tv-toren. Als werkgroep verzorgen we ook samen met IVN Helmond het onderhoud van de oeverzwaluwwand in Brandevoort.

Wij vinden het belangrijk om contact te houden met vogelwerkgroepen in de omgeving om zodoende informatie uit te wisselen over inventarisaties en nieuwe vogelgebieden.

Geïnteresseerden die geen lid zijn van de vogelwerkgroep nodigen we graag uit om eens mee te gaan met een excursie.  Hiervoor hoef je geen ervaring te hebben als vogelaar. Het vertrek is meestal vanaf ‘t Klokhuis in Mierlo. Deze activiteiten worden aangekondigd op de website en de lokale media.

Contactpersonen:

Theo van den Broek;  Mail

Jos Havekes;  Mail

Foto’s Theo vd Broek