Werkgroepen

De meeste activiteiten van IVN Mierlo worden voorbereid en uitgevoerd door verschillende werkgroepen. Deze kleine teams werken zelfstandig binnen de kaders die door de afdeling zijn vastgesteld. De coördinatoren van elke werkgroep overleggen elk kwartaal met het bestuur over het beleid van de afdeling en de activiteiten die worden georganiseerd.

Werkgroep Scholen

Werkgroep “Rondje natuur”

Werkgroep “Mierlose Zwarte”

Werkgroep Tuin

Werkgroep Vlinders

Werkgroep Vogels

Werkgroep Duurzaamheid