Nestbescherming

subgroep van werkgroep Boerenlandvogels

Weidevogels horen van oudsher bij het Nederlandse landschap maar mede door de mechanische landbouw gaan hun aantallen gaan hard achteruit. De kievit, grutto, tureluur, scholekster en andere weidevogels maken hun goed gecamoufleerde nesten op het open weide- of akkerland, zodat zij niet opvallen vanaf een hoge tractor tijdens het bewerken van het land. Gelukkig zijn steeds meer boeren bereid, om met weidevogelbeschermers samen te werken en toegang tot hun land te verlenen.

Het beschermen bestaat uit het markeren en tijdelijk afdekken of tijdelijk verplaatsen van nesten zodat de boer zijn akkers kan bewerken. Maar het is ook van belang om vlakbij een stuk onbewerkt ‘kuikenland’ aan te leggen, waar de pullen (jonge weidevogels) kunnen foerageren en dekking zoeken.

Zie ook de artikelen over onze activiteiten in De Gelderlander van 14 augustus 2018 19 april 2019 23 april 2019 19 mei 2021

Onder de paraplu van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) is de Werkgroep Weidevogelbescherming Maas en Waal nu voornamelijk actief in de Liendense Waard bij Batenburg. Na het inrichten van dit nieuwe natuurgebied langs de Maas is het aantal broedende weidevogels daar toegenomen.
SLG werkt ook samen met Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) en het Sovon (Vogelonderzoek Nederland). Zij verzamelen alle gegevens van de verschillende werkgroepen en kunnen daardoor goed de resultaten van de bescherming monitoren.

E-learning
Wat moet je allemaal doen om als weidevogelbeschermer actief te zijn? Dat kun je ontdekken in een E-learning module voor weidevogelbeschermers die u kunt doorlopen na aanmelding voor een "Leer je Groen" account. In dit bestand IVN_Maas_en_Waal-Weidevogels Leer je groen module staat beschreven hoe u dit account kunt aanmaken. 

Oproep
Wanneer er bij u in de buurt weidevogels broeden, meld dit a.u.b. aan ons. We bekijken per gebied wat we kunnen betekenen.

Jouw deelname aan deze groep is welkom.

Coördinator Contact

Bert van Haaften

06-54790074
bert.vanhaaften@outlook.com