Foto van de maand januari 2022

rode kelkzwam 2Deze foto's stuurde ons IVN lid Marjan op:

Rode schoonheid in grijze dagen

Marjan vertelt: Gespot op het landje. Het is de rode kelkzwam en staat op de rode lijst!
Het landje van Marjan is een voormalig productiebos met populieren in de komgronden. De beplanting op het vochtige perceel is nu aangevuld met verschillende struiken en bloemen om de biodiversiteit te stimuleren. 
Zo is precies de juiste biotoop ontstaan waar de rode kelkzwam in de winter kan opkomen: met mos bedekt half verteerd hout dat op vochtige en voedselrijke grond ligt.
De rode kelkzwam stond in 1989 nog op de rode lijst want zeer zeldzaam maar inmiddels wordt hij als algemeen voorkomend beschouwd.

rode kelkwam