Privacy IVN Lelystad

 

PRIVACY BELEID IVN Lelystad

Lelystad juni 2018

IVN Lelystad verzamelt alleen persoonlijke gegevens en beheert deze gegevens zoals vastgelegd in bijgevoegde overzicht. IVN Lelystad verzamelt geen gegevens inzake geloof, afkomst, nationaliteit of seksuele voorkeur.

Gegevens worden gedeeld met bestuursleden, redactie verenigingsblad en nieuwsbrief, coördinatoren van werkgroepen en organisatoren afdelingsactiviteiten indien noodzakelijk (bv gegevens van jeugdleden worden gedeeld met/verzameld door begeleiders jeugdnatuurclub)

Doel van vastleggen gegevens.

Leden/Donateurs

Beheren lidmaatschap
Leden IVN afdeling Lelystad zijn ook automatisch lid van landelijke vereniging en worden ook daar aangemeld . Voor de vastlegging van gegevens van leden en donateurs wordt gebruik gemaakt van het ledenadministratie tool van IVN Nederland. Dit is een gezamenlijk tool wat zowel gebruikt wordt door IVN Lelystad (voor leden die zich lokaal aanmelden) als de landelijke vereniging (voor leden die zich rechtstreeks bij het landelijk bureau aanmelden).

Contributie inning

Informeren over activiteiten en ander verenigingsnieuws :
– verenigingsblad Flevolacus, (naam en adresgegevens worden gedeeld met Editoo – drukker van ons blad) – elektronische nieuwsbrief (verzendlijst email adressen worden beheerd door webmaster)
– schriftelijk, telefonisch en/of elektronisch indien nodig

Deelnemers activiteiten:

Bij activiteiten worden alleen gegevens van deelnemers vastgelegd indien dit noodzakelijk is voor het goede verloop van de activiteit.
Bij voorbeeld : indien aanmelding vooraf nodig is om aantal deelnemers te kunnen inschatten,

deelnemers te kunnen informeren omtrent de activiteit, eventuele deelname kosten te beheren ed.

Daarnaast kunnen deelnemers benaderd worden met het verzoek of ze lid willen worden van IVN Lelystad

Adverteerders

Deze informatie wordt gebruikt voor communicatie met adverteerder en beheer inkomsten

Overige organisaties en bedrijven :

Van organisaties, bedrijven en overheden waarmee wordt samengewerkt worden naam, adres en contactgegevens vastgelegd om met deze instanties te communiceren en samen te werken.

Voorbeelden van deze instanties zijn:
Andere natuurverenigingen in Lelystad en omgeving, Diverse afdelingen van de Gemeente Lelystad, Subsidie gevers, Leveranciers

Vragen

Voor verzoeken om inzage, correctie en verwijderen van data kunt u zich wenden tot de ledenadministratie. Ook voor andere vragen inzage het beheer van privacy gegevens kunt u terecht bij de ledenadministratie.

Privacybeleid IVN Lelystad

Overige documenten:

Privacy verklaring

Overzicht vastlegging gegevens IVN Lelystad

Interne richtlijnen privacy beleid IVN Lelystad