Lid of donateur IVN Lelystad

IVN is een actieve vereniging die jong en oud de natuur van dichtbij wil laten genieten. U wordt van harte uitgenodigd om lid te worden. Met het lidmaatschap kunt u zich aansluiten bij een van de werkgroepen en kunt u deelnemen aan andere activiteiten. U ontvangt 4 x per jaar ons verenigingsblad Flevolacus, alsmede 4 x per jaar het landelijk IVN magazine Mens en Natuur.
Flevolacus was de Romeinse naam voor het Flevolmeer.

Lidmaatschap

U kunt lid worden en daarnaast kunnen uw huisgenoten als huisgenootlid, voor een gereduceerd lidmaatschap meedoen. 

Kinderen onder de 12 jaar kunnen ook zelf lid worden als jeugdlid.

Donateurs

Draagt u de natuur een warm hart toe en wilt u het werk van IVN Lelystad financieel ondersteunen dan kunt u donateur worden.

Klik hier om u als lid of donateur aan of af te melden 

IVN Lelystad bestaat uit de volgende werkgroepen:

Jeugdnatuurclub
Doel van de jeugdnatuurclub is om kinderen van 6 t/m 12 jaar de natuur te laten ontdekken en beleven. Daartoe worden 7 tot 8 keer per jaar activiteiten op zaterdag of zondag georganiseerd

Beleef de natuur / Scholenwerkgroep

Deze werkgroep omvat alle natuur educatie activiteiten, zoals (buiten) lessen voor scholen, bemensen van een informatiekraam, excursies etc. 

Natuurpaden
Eens per maand wordt in de natuur gewandeld.

Kwelstrook Batavia
Eens per maand wordt er onderhoud gepleegd in het gebied, en 3 keer per jaar vinden inventarisaties plaats. Er worden vogels gevangen en geringd; hiervoor zijn (school)excursies mogelijk

Heemtuin
De heemtuingroep onderhoudt en beheert de Heemtuin van de gemeente Lelystad. Iedere donderdagochtend vindt onderhoud plaats door vrijwilligers

Nestkasten
De werkgroep beheert en verzorgt nestkasten in het Bergbos.

 

 

Het lidmaatschap bedraagt per jaar:

Gewoon lidmaatschap € 22,00
Huisgenootlidmaatschap € 12,50
Jeugdlidmaatschap € 10,00
Donateur vanaf € 12,00

Opzeggingen dienen vóór 1 december bij de ledenadministratie gedaan te zijn.
Dit kan schriftelijk of door te klikken op de link bovenaan dit artikel.

Steun IVN!

Doe mee en word lid of donateur van een IVN-afdeling. IVN-afdelingen zijn door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Leden en donateurs die schenkingen doen aan een afdeling kunnen deze giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.