Werkgroepen

De meeste activiteiten van IVN Ede worden voorbereid en uitgevoerd door verschillende werkgroepen en teams. Deze kleine groepjes werken zelfstandig binnen de kaders die jaarlijks voor de afdeling worden vastgesteld. De coördinatoren van elke werkgroep overleggen samen met het afdelingsbestuur over het beleid van de afdeling en de activiteiten die worden georganiseerd.

Kijk voor de activiteiten van de werkgroepen in het menu.

Werkgroep Flora organiseert om de twee weken op woensdagmiddagen een natuurwandeling, in allerlei verschillende landschapstypen rond Ede - of soms iets verderop in de provincie.

Werkgroep Fotografie komt maandelijks een avond bij elkaar om elkaars natuurfoto's te bespreken of een fotografisch onderwerp uit te diepen.
De werkgroep Fotografie heeft een eigen activiteitenprogramma.

Vier maal per jaar verschijnt ons verenigingsblad De Groene Gids. Deze wordt verzorgd door de Werkgroep Groene Gids.

De Natuurwerkgroep Otterlo. Werkgroep Otterlo inventariseert de natuurwaarden in de omgeving van Otterlo. We richten ons voornamelijk op vlinders.

Onze werkgroep organiseert jaarlijks een publiekswandeling in Otterlo waar wij o.a. naar de zeldzame zadelsprinkhaan gaan kijken. Ook al heb je een andere natuur interesse, je kan altijd meedoen.

Kennis hoef je niet persé te hebben, door mee te gaan heb je een fijne natuurbelevenis en leer je vanzelf wel het een en ander te herkennen. Via onze nieuwsbrief kunnen wij je op de hoogte houden van onze activiteiten.

Voor algemene informatie van onze werkgroep:
Josephine Hendriks, telefoon: 0318-591125, mail: jephendriks@gmail.com.

De Werkgroep Scholen omvat circa 40 vrijwilligers. Deze werkgroep "De scholenwerkgroep" begeleidt leerlingen van basisscholen in samenwerking met hun school en de gemeente Ede (Groene Wiel) bij activiteiten in de levende natuur.

De Werkgroep Vogels is in 1983 opgericht door 2 jonge enthousiaste vogelliefhebbers en sindsdien uitgegroeid tot zo'n 20 vogelaars.