Bestuur

Het bestuur van IVN Ede bestaat uit:

 

Voorzitter:              Hans Gonggrijp

Secretaris:              Mathilde van Ravensberg

Penningmeester:  Henk Schuijt

Overige leden:       Albert Loef

 

Het Huishoudelijk Regelement is hier te downloaden: 

Huishoudelijk regelement IVN-Ede 2019

De Notulen van de Algemene Ledenvergadering kunnen worden gedownload door op onderstaande link te klikken.

Notulen ALV 2019

 

De statuten zijn hier te raadplegen:

Statuten 2018

 

ANBI 2018

ANBI IVN-EDE 2019

Begroting 2019Begroting en resultaat 2018