Bestuur

Het bestuur van IVN Ede bestaat uit:

 

Voorzitter:              Hans Gonggrijp

Secretaris:              Jeltje Zeelenberg

Penningmeester:  Henk Schuijt

Overige leden:       Corine Klapwijk, Albert Loef

 

De Notulen van de Algemene Ledenvergadering kunnen worden gedownload door op onderstaande link te klikken.

Notulen ALV 2017

 

De statuten zijn hier te raadplegen:

Statuten IVN-Ede 1993Statuten wijziging 2018

ANBI 2018

ANBI IVN EDE 2018Resultaat 2017 - balans 2018Balans 2017