Bestuur

Het bestuur van IVN Ede bestaat uit:

Voorzitter: Hans Gonggrijp  
Secretaris: Mathilde van Ravensberg  
Penningmeester: Henk Schuijt  
Overige leden: Albert Loef  
  Milka Sytsma  

 

Huishoudelijk Regelement

Het Huishoudelijk Regelement is hier te downloaden:

Huishoudelijk regelement IVN-Ede 2019

 

Notulen

De Notulen van de Algemene Ledenvergadering kunnen worden gedownload door op onderstaande link te klikken:

Notulen ALV 2020

 

Statuten

De statuten zijn hier te raadplegen:

Statuten 2018

 

Vertrouwenspersoon

Bent u slachtoffer of getuige van ongewenst gedrag of een strafbaar feit bij een activiteit van onze IVN-afdeling, dan kunt u dit melden bij het bestuur van IVN Ede. Het bestuur gaat vertrouwelijk om met uw melding.

Na overleg wijst het bestuur twee van haar leden aan die de zaak inhoudelijk behandelen.

Er wordt contact met u opgenomen en verdere vervolgacties besproken.

 

ANBI

2018-2020

ANBI Ede 2020

Resultaat 2019 en begroting 2020

Resultaat 2019 en Begroting 2020

Resultaat 2018 en Begroting 2019