Bestuur

Het bestuur van IVN Ede bestaat uit:

Voorzitter: [ vacant ]  
Secretaris: waarneming Truus van Otterloo  
Penningmeester: [ vacant ]  
Overige leden: Dico Wijma  
  Truus van Otterloo  

 

Huishoudelijk Regelement

Het Huishoudelijk Regelement is hier te downloaden:

Huishoudelijk regelement IVN-Ede 2019

 

Notulen

De Notulen van de Algemene Ledenvergadering kunnen worden gedownload door op onderstaande link te klikken:

Notulen ALV 2022

 

Statuten

De statuten zijn hier te raadplegen:

Statuten 2018

 

Vertrouwenspersoon

Bent u slachtoffer of getuige van ongewenst gedrag of een strafbaar feit bij een activiteit van onze IVN-afdeling, dan kunt u dit melden bij het bestuur van IVN Ede. Het bestuur gaat vertrouwelijk om met uw melding.

Na overleg wijst het bestuur twee van haar leden aan die de zaak inhoudelijk behandelen.

Er wordt contact met u opgenomen en verdere vervolgacties besproken.