ANBI

IVN Ede staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met ingang van 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor ANBI's: vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite.

Statutaire naam: IVN, Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, Afdeling Ede

Verkorte naam: IVN, Afdeling Ede

De vereniging is aangesloten bij het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (het IVN)

 

Via onderstaande pdf-bestanden is alle informatie met betrekking tot ANBI IVN afdeling Ede te downloaden:

ANBI IVN EDE 2018

ANBI IVN EDE 2018

Balans 2017

Resultaat 2017 - balans 2018