Over IVN Ede

IVN Ede : een actieve en enthousiaste vereniging.

IVN Ede is één van de plaatselijke afdelingen en richt zich op de het omvangrijke gebied van de gemeente Ede.
IVN Ede organiseert al sinds jaren excursies begeleid door daarvoor opgeleide natuurgidsen, maar ook diverse cursussen voor iedereen met interesse in de natuur en die de eigen omgeving graag beter leert kennen. Er worden wandel- en fietsroutes uitgezet en er wordt onderhoudswerk verricht in lokale natuurgebieden. Verder zijn er activiteiten gericht op de eigen leden en donateurs. Dit alles met het doel de mensen bekend en vertrouwd te maken met wat de natuur aan boeiends te bieden heeft. Kennis over de waarde van de eigen leefomgeving leidt tot waarderen van die omgeving en er zorg voor willen dragen. Een overzicht van actuele activiteiten staat in de agenda op deze site.

Werkgebied IVN Ede:
IVN Ede organiseert activiteiten binnen de grenzen van de gemeente Ede.

Ontstaan van IVN
De afkorting IVN stond bij de oprichting voor 'Instituut Voor Natuurbeschermingseducatie'. Tegenwoordig betekent de afkorting IVN: Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid.
IVN is voortgekomen uit de Bond tegen Verontreiniging van stad en land, opgericht in de jaren dertig. In 1948 werd de naam omgezet in Bond van Natuurbeschermingswachten, een landelijke vereniging met afdelingen en districten. Deze bond werd op 17 mei 1960 omgezet in de Vereniging Instituut voor Natuurbeschermingseducatie. De leden van de vereniging zetten zich in voor het daadwerkelijk realiseren van de doelstellingen: meer natuur van betere kwaliteit en een gezond milieu. De in 1950 opgerichte Natuurbeschermingswacht Ede is ook deze weg gegaan en in 1962 de IVN-afdeling Ede-Veendendaal geworden. De afdeling Ede heeft ca. 180 leden, 25 jeugdleden en 130 donateurs.

Doelstelling van IVN
IVN draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu, landschap en leefomgeving. Het werk van IVN'ers (vrijwilligers en beroepskrachten) leidt tot een breed scala aan activiteiten, diensten en producten. Vaak in samenwerking met partners die ook actief zijn op het gebied van natuur- en milieueducatie en communicatie. Voorbeelden van opdrachtgevers zijn onderwijsinstellingen, NME-organisaties en overheden op lokaal, provinciaal en landelijk niveau. IVN-vrijwilligers zijn door heel het land actief in en voor de natuur in hun omgeving.