Binding en Informatie/Communicatie

Communicatie

In grote lijnen bestaan de activiteiten van de werkgroep Communicatie uit twee delen, PR- respectievelijk redactionele activiteiten. De werkgroepleden komen vier keer per jaar bijeen.

De werkgroep: