Milieu

Alle zaken die het milieu aangaan vinden wij belangrijk. Toch is deze werkgroep wegens onderbezetting op dit moment niet actief. 

Wel hebben we nauwe contacten met het Platform Duurzaamheid. 
Zie hier:    Duurzaam Hellendoorn