Activiteitenprogramma

In ons activiteitenprogramma staat in principe voor iedere maand een activiteit vermeld.

We bevelen u van harte aan om vooraf de weerssituatie in ogenschouw te nemen en uw kleding en schoeisel daarop aan te passen.

Al deze activiteiten zijn voor iedereen gratis toegankelijk, wel vragen we een vrijwillige bijdrage in de kosten.

We zien u graag op onze activiteiten. 
U bent van harte welkom.