Duurzaamheid

Onder dit onderwerp vind je allerelei wetenswaardigheden over duurzaamheid. Er zijn twee rubrieken:

(1) de eye-openers: lezenswaardige artikelen, films en powerpoints over duurzaamheid. Momenteel vind je op deze website een serie atikelen over kringlopen en het thema hoe eet ik duurzaam? 

STOOK BEWUST

 

EET BEWUST

 

KRINGLOPEN

(2) de kicks-voor-niks: "Duurzaamheid moet je zelf doen". Liefst met kleine stappen en laagdrempelig. In deze rubrike vind je allerlei tips en tops hoe je zelf duurzaamheid eenvoudig in de praktijk kunt brengen. Suggesties zijn welkom!

 • Kick voor Niks 1. Hoe je zelf eenvoudig papier kunt besparen. Hilarisch youtube filmpje!
 • Kicks voor Niks 2. Kook met een deksel op de pan. Kost geen moeite, spaart energie.  
 • Kick voor Niks 3.Doof het lichtje in je deurbel. Als iedereen in West-Europa dat doet scheelt dat een kolencentrale.
 • Kicks voor Niks 4. Neem zelf je boodschappentas mee. En neem in ieder geval geen  plastic tassen aan.
 • Kicks voor Niks 5. Vermijd zoveel mogelijk om te printen. Als het toch moet gebruik de functie dubbelzijdig printen  of de functie printen in boekvorm. Zie CTRL P voor de mogelijkheden.
 • Kicks voor Niks 6.Hergebruik producten. Geef spullen weg (of cadeau), verkoop (via marktplaats), koop (via marktplaats), repareer! Bezoek de kringloop.
 • Kicks voor Niks 7.Maak je stroomverbruik inzichtelijk met een slimme thermostaat of energie App. Meten is weten is besparen. Je gaat als snel de strijd aan met je eigen statistieken!
 • Kicks voor Niks 8. Zet de verwarming lager een half uur voor het naar bed gaan. Je merkt er niets van en het bespaart veel.
 • Kicks voor Niks 9. Eet minder vlees. Met één vleesloze dag per week zouden alle klimaatdoelstellingen van de Nederlandse regering voor huishoudens gerealiseerd zijn!

(3) Tips voor Gidsen:  hieronder tips over hoe natuurgidsen het thema duurzaamheid op een toegankelijke manier kunnen invoegen in hun excursies.

 • Bespreek tijdens een excursie eens het verband tussen allerlei biologische kringlopen die zonder enige verspilling verlopen (bijvoorbeeld de koolstofkringloop) en kringlopen die door mensen worden gereguleerd en die met veel verspilling verlopen (bijvoorbeeld de voedselkringloop). Wat leert de natuur de mens? Lees voor inspiratie de rubriek eye-openers onder Duurzaamheid. 
 • Loop met de deelnemers van je excursie een route waar je zwerfafval verwacht. Laat ze voorafgaand schatten hoeveel stuks zwerfafval ze denken te vinden. Wandel dan bijvoorbeeld 1 kilometer langs de route en verzamel het afval (grijpers en/of handschoenen (geen plastic) meenemen). Bepaal in hoeverre de schatting overeenkomt met de werkelijkheid. Breng een discussie op gang. Hoe kan zwerfafval gereduceerd worden?
 • Loop met een aantal deelnemers over een wat drassig/ licht modderig pad. Wijs op de voetstappen in de modder. Vergelijk de voetstappen met de ecologische voetprint. Laat de deelnemers teruglopen met de opdracht om - met enige lenigheid en moeite - hun voetstappen letterlijk te verkleinen. Start dan een korte discussie hoe je in het alledaagse leven - met enige lenigheid van geest en moeite - je ecologische voetafdruk kunt verkleinen. Wijs op websites die ieders persoonlijke ecologische voetafdruk in kaart brengen.
 • Koppel natuurweetjes aan klimatologische veranderingen. Bijvoorbeeld. Waarom bloeien planten vaak 2 keer. Waarom hebben we meer mossen en korstmossen? Waarom komen bonte vliegenvangers te laat aan? Wat verklaart de komst van broedende Bijeneters? Waarom floreert Pijpestrootje? Waarom gaat het slechter met sommige (veeleisende) vlindersoorten?

Heb je zelf leuke ideeen of interessante artikelen of youtube filmpjes? Laat het ons weten! John Roeden:  roeden@xs4all.nl of 06-53 54 01 72.