Laarder Wasmeer

Het Laarder Wasmeer is een laaggelegen gebied in het Gooi. Jarenlang stroomde hier afvalwater van Hilversum naar deze laagte, waardoor het gebied heel erg verontreinigd raakte. Tussen 2003 en 2011 is het gebied ingrijpend gesaneerd en heringericht. De toevoer van vervuild stadswater is gestopt. Het wordt nu begraasd en ontwikkelt zich tot een open landschap met stuifzand, enkele vennen en vochtige valleien. Rondom het Laarder Wasmeer is een wandelroute ‘Rondje Laarder Wasmeer’ aangelegd.

Het Laarder Wasmeergebied is een zeer afwisselend natuurterrein met plassen en oude heidevennetjes, heide, en ‘tafelbergen’. Het heeft een rijke historie en is van bijzondere natuurwetenschappelijke waarde. Het is vooral de flora in de lage gebieden, met klokjesgentiaan, kleine zonnedauw, veenpluis en snavelbies, die het gebied zo waardevol maakt. Maar ook worden er konijnen, reeën, en vossen gezien. Er is nu zelfs een dassenburcht ontdekt. En vergeet de vele vogels niet die hier komen foerageren en broeden.

Het Laarder Wasmeer wordt met runderen begraasd om verruiging, teveel rietgroei en Amerikaanse vogelkers tegen te gaan. Het gebied is alleen onder begeleiding toegankelijk.

Tijdens de excursie, die iedere derde zondag van de maand plaatsvindt, wandelen we ongeveer 4 km door het gebied. De wandeling gaat over oneffen terrein en er zijn maar heel weinig paden. Doe goede wandelschoenen aan. Kom alleen als je goed kunt lopen, ook door rul zand en over erg hobbelig terrein.  De excursie kan absoluut niet worden gedaan met hulpmiddelen als een rollator of rolstoel. Ook voor kinderen is dit geen geschikte wandeling.

Het meenemen van honden is bij deze excursie niet toegestaan.

Deelname aan deze excursie is gratis, maar een kleine vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Inschrijven voor deze excursie is mogelijk via de website van IVN Gooi https://www.ivn.nl/afdeling/gooi-en-omstreken/activiteiten