Disclaimer en privacy statement

Disclaimer

De teksten op deze website zijn onder voorbehoud van fouten en onvolkomenheden. Er kunnen geen rechten aan de teksten worden ontleend.
De redactie doet zijn uiterste best om alle rechthebbenden van eventuele tekstfragmenten en foto’s te benaderen of duidelijk de bron te vermelden. Mocht u onverhoopt toch menen de rechten te bezitten of de genoemde bron klopt niet, neem dan alstublieft contact met ons op via de mail.

Privacy Statement  

Opslag en verwerking van gegevens

Wanneer je informatie aanvraagt, lid of donateur wordt van de IVN-afdeling, deelneemt aan activiteiten en cursussen, worden jouw persoonsgegevens vastgelegd. De IVN-afdeling gebruikt jouw gegevens voor de uitvoering van je aanvraag en om leden, donateurs en bezoekers van onze website te informeren over projecten en het werk van de IVN-afdeling. Wij delen jouw gegevens niet met derden.

Doeleinden van de verwerking en opslag

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor de IVN-afdeling jouw gegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt de IVN-afdeling gegevens van jou:

Soort gegevens

In het kader van haar dienstverlening verwerkt de IVN-afdeling gegevens van leden, donateurs, abonnees, deelnemers aan activiteiten/cursussen en bezoekers van onze website, evenementen en acties.

De IVN-afdeling verwerkt je naam, adres, geboortedatum, en geslacht, financiële gegevens zoals je bankrekeningnummer (ten behoeve van de betaling) en gegevens dat bepaalde onderwerpen je interesseren (ten behoeve van o.a. de nieuwsbrief e.d.).

Gegevens wijzigen

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Een verzoek kun je indienen per e-mail, voorzien van je naam en adres.

Abonneren en afmelden e-mailnieuwsbrieven

Wil je geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Stuur een e-mail.

Wijzigen van privacy statement

De tekst van dit privacy statement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door de IVN-afdeling te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd.