Werkgroep Communicatie

Wij communiceren naar onze omgeving via ons blad De Kroetwusj, via onze website, via Facebook, artikelen in de lokale bladen en internet en flyers/posters.

De werkgroep communicatie adviseert het bestuur over het externe communicatiebeleid van de afdeling.

Daartoe stelt de werkgroep jaarlijks een communicatieplan op, in nauwe afstemming met het jaar-activiteitenplan.

Voorts realiseert de werkgroep de volgende PR-taken:

  • Contact leggen met de regionale media i.v.m. activiteiten van de afdeling, met name het opstellen en verzenden van persberichten over activiteiten;
  • Het informeren van de leden en geïnteresseerden over de activiteiten van de afdeling;
  • Het adviseren, stimuleren en faciliteren van (actieve) leden over de PR voor hun activiteiten;
  • Advies geven over de verbetering van de diverse communicatiemiddelen van de afdeling

Wil je iets in De Kroetwusj of op de website geplaatst hebben, stuur je bijdrage dan naar ivn.elsloo@gmail.com

Ons blad de Kroetwusj verschijnt 4 keer per jaar. De uiterste inleverdata van copoy: 15 februari - 15 mei - 15 augustus en 15 november.

Hoe moet je iets aanleveren?

Wij ontvangen je bijdrage bij voorkeur in Word. In Word kun je aan het einde van de zin gewoon door blijven typen. Word zet het dan zelf op de volgende regel. Het fijne is dat de website dat ook doet. Je teksten worden dan automatisch goed weergegeven ook als het weergave gebied iets kleiner is (bijvoorbeeld op je mobiele telefoon).  Dus alleen als je een nieuwe alinea wilt hebben, gebruik je de enter toets.

Natuurlijk hopen we op vele bijdragen. Binnen IVN Elsloo zijn we met veel goede dingen bezig. Helaas is niet iedereen hiervan op de hoogte. De Kroetwusj, Facebook en onze website zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel. Maak er gebruik van!