Vogel werkgroep "De Wouw"

Het doel van deze werkgroep is de zorg voor het vogelbestand in het werkgebied van IVN Elsloo.

De leden van de werkgroep doen dit onder meer door het organiseren van wandelingen met deskundige begeleiding; het inventariseren van vogelsoorten en aantallen in bepaalde gebieden; de verstrekking van waarnemingen aan genoemde instellingen; het plaatsen en controleren van nestkasten voor o.a. broedvogels en uilen, het inventariseren van bewoonde en niet bewoonde nesten van de huiszwaluw in Elsloo en Meers, het verzamelen van gegevens tijdens de EuroBirdwatch en het houden van P.T.T.-tellingen.

Dit alles voor en met instellingen zoals Vogelbescherming Nederland, Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nederlandse Ornithologische Unie, Instandhouding Kleine Landschappen, Limburgs Landschap en Vereniging Natuurmonumenten.

Hier de in 2018 waargenomen vogels in het buitengebied van Meers:

Vogelwaarnemingen Meers 2018

Bent u geinteresseerd om mee te doen? Neem contact op met Bert Heijnen, tel 046–4373371

Hier berichten van onze activiteiten:

Controle nestkastjes najaar 2017