Huiszwaluw telling 6 en 7 juli Vogels

Huiszwaluw telling 6 en 7 juli

Elsloo 29 juni 2022

Inventarisatie Huiszwaluw (Delichon urbica)

Elk jaar in de maand juli telt vogelwerkgroep De Wouw, van IVN Elsloo, de huiszwaluwnesten. Dit jaar is dat in Elsloo op woensdag 6 juli ‘s middags, en in Meers op donderdag 7 juli in de vooravond.

De waarnemers gaan in een groepje op zoek naar de nesten. Ze volgen een vaste route waar al meerdere jaren nesten hangen. Deze adressen zijn bekend bij de vogelwerkgroep. Zit er bij u een zwaluwnest? Dan krijgt u een flyer in de bus met informatie.

Heeft u ook zwaluwnesten aan de gevel hangen? U kan het altijd doorgegeven aan de vogelwerkgroep van IVN Elsloo: ivn.elsloo@gmail.com

De inventarisatie wordt gehouden voor het SOVON (Samenwerkende Organisatie Vogelonderzoek Nederland). IVN Elsloo inventariseert de huiszwaluw al sinds 1989. Bij de vorige telling in 2021 zijn in Elsloo 17 en in Meers 103 bewoonde  nesten geteld.                                                                   

Meer info over de huiszwaluw: https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgi…

 

Ontdek meer over

Deel deze pagina