Bever werkgroep

De beverwerkgroep stelt zich als doel een bijdrage te leveren aan het in standhouden van de beverpopulatie in de wateren rondom Elsloo en Meers.

We werken hiervoor samen met Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat, Limburgs Landschap, Faunabeheer Limburg en  diverse landelijke organisaties die zich bezig houden met de bever. Het Beverbeheerplan van Fauna Beheer Limburg is hierbij leidend.

Onze activiteiten:

  • Bever-holen/-burchten worden in kaart gebracht, geregistreerd en actueel gehouden door regelmatig controles uit te voeren.
  • Mogelijke knelpunten, veroorzaakt door de bever, worden tijdig onderkend, waarna actie(s) worden uitgezet naar de betreffende organisatie(s).
  • Als werkgroep wisselen we elkaars kennis en ervaring uit en delen deze kennis naar derden middels rondleidingen voor volwassenen en schooljeugd.
  • Als beverwerkgroep gaan we regelmatig op pad om inspecties uit te voeren van de bevervestigingen in onze omgeving, maar wij bezoeken ook andere gebieden buiten de omgeving van Elsloo. Op deze manier verbreden ook onze kijk en kennis op het leven en het gedrag van de bever.

Zin om mee op pad te gaan en eventueel lid te worden van de werkgroep, je bent van harte welkom. Aanmelden kan via ivn.elsloo@gmail.com.