Privacy- en cookieverklaring

IVN-afdeling Gemeente Dronten (verder IVN Dronten genoemd) respecteert jouw persoonlijke levenssfeer. Jouw persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en beveiligd. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacy- en cookieverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

IVN Dronten heeft geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met eventuele vragen. Hiervoor kan je contact opnemen met de ledenadministrateur.

Wat zijn persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is informatie waarmee jij direct of indirect kan worden herkend. Voorbeelden zijn: je lidmaatschapsnummer, (achter)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.

Verzameling en verwerking persoonsgegevens

IVN Dronten verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens van leden, jeugdleden, donateurs en van deelnemers aan activiteiten of cursussen, online promoties, evenementen en acties. Maar ook van personen met wie we anderszins contact hebben of die onze website bezoeken.

IVN Dronten verzamelt de verschillende persoonsgegevens wanneer je zelf contact hebt met IVN Dronten om bijvoorbeeld jouw informatieverzoek op te volgen. Een contact met IVN Dronten kan bijvoorbeeld telefonisch zijn, via het contactformulier, per e-mail, via een link die is opgenomen in een door ons toegezonden nieuwsbrief (e-mail) of een andere aan jou aangeboden elektronische boodschap.

Wij verzamelen de volgende categorieën persoonsgegevens:

IVN Dronten verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen:

Alle communicatiekanalen die IVN Dronten gebruikt vallen onder deze privacyverklaring. Wij zullen je persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wanneer wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Abonneren en afmelden e-mailnieuwsbrieven

Je kunt je op diverse plekken op onze website abonneren op nieuwsbrieven van IVN Dronten en IVN Nederland. Hiervoor is het opgeven van een geldig e-mailadres verplicht. Wil je minder of geen nieuwsbrieven ontvangen? In elk bericht zit onderaan een afmeldlink waarmee jij je op elk moment voor de nieuwsbrief kunt afmelden.

Bewaartermijnen

IVN Dronten bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan jouw wensen. Als wij je gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan andere partijen zonder jouw voorafgaande toestemming. Uitzonderingen hierop zijn als wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn of als het noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening en/of de overeenkomst die wij met je hebben. Zo verstrekken wij bijvoorbeeld je persoonsgegevens aan IVN Nederland via het landelijke ledenadministratiesysteem t.b.v. onze ledenadministratie. Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij in sommige gevallen dienstverleners in (denk hierbij bijvoorbeeld aan een cursusleider of een coördinator van een activiteit). Deze partijen verwerken jouw persoonsgegevens alleen op de manier zoals IVN Dronten hen voorschrijft.

IVN Dronten en andere websites

Op de afdelingswebsite tref je eventueel een aantal links aan naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op die andere websites. IVN Dronten is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met jouw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor, indien aanwezig, de privacyverklaring van de website die je bezoekt.

Cookieverklaring

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat onze website optimaal functioneert. Aangezien onze website wordt gefaciliteerd door IVN Nederland verwijzen wij voor de cookieverklaring naar de landelijke cookieverklaring.

Beveiliging

Jouw persoonsgegevens worden door ons op een passende wijze beveiligd. Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat deze persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door onbevoegden worden ingezien.

Jouw rechten

Als je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, dan kan je ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Ook kan je bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie over IVN Dronten en IVN Nederland via e-mail, telefoon of post tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening.

Deze verzoeken kan je indienen door een e-mail te sturen aan de ledenadministrateur Met betrekking tot al je rechten zullen wij in het algemeen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Zo proberen wij jouw verzoek binnen 4 weken te verwerken.

Autoriteit persoonsgegevens

Heb je een klacht met betrekking tot hoe IVN Dronten en/of IVN Nederland met jouw persoonsgegevens om gaan? Dan heb je het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wil je na het lezen van onze privacy- en cookieverklaring meer informatie of heb je nog vragen en/of opmerkingen, neem dan contact op met onze ledenadministrateur.

Wijzigingen Privacy en cookieverklaring

IVN Dronten behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy- en cookieverklaring. Wij adviseren je deze privacy- en cookieverklaring met regelmaat te lezen. Dit stuk is de meest recente versie. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt 10 november 2022.

Kijk ook op Privacy- en cookieverklaring IVN Nederland.