Populatie bruin blauwtje in Dronten

De gemeente is dit jaar op diverse plekken gestart met minder maaien van de grasvelden. Dit ter bevordering van de biodiversiteit.  Om te weten of dat werkt doe ik samen met Gerard Wieten onderzoek op vier stukken. We kijken welke planten er bloeien en welke bestuivers er vliegen. We vergelijken dit met een stuk ernaast dat traditioneel beheerd wordt. Op het stuk langs de spoordreef dat we onderzoeken vond ik op 2 juli dit jaar een bruin blauwtje. Een vlindersoort van droge zandige open kruidenrijke en schrale graslanden. Een soort die je niet snel zou verwachten in Dronten. Ik beschouwde deze vondst als een zwerver.
Tijdens het onderzoek van 18 juli kwam ik de soort weer tegen. En nu minimaal 4 exemplaren. Mooi, de waarneming van 2 juli was dus geen toeval, maar de soort heeft zich hier gevestigd. Omdat in juli de 2e generatie vliegt ga ik er van uit dat de vlinders die er nu vliegen in Dronten geboren zijn. Of dat het gevolg is van het maaibeleid is nu nog te vroeg. Het minder maaien heeft er zeker aan bijgedragen dat de vlinders hier voldoende nectar hebben. Nu maar hopen dat ze ook de winter door komen. De soort is overwinterd als half volgroeide rups in de strooisel laag en daarna vindt der verpopping plaats vlak bij de waardplant (diverse soorten ooievaarsbek) Bij onze monitoring hebben we o.a. zachte en slipbladige ooievaarsbek gevonden.
In dezelfde strook hebben wij ook hooibeestjes en sint jacobsvlinders gevonden.

Het bruin blauwtje lijkt heel erg op het vrouwtje van het icarus blauwtje, een veel algemenere soort. Wil je weten wat de verschillen zijn, kijk dan op de website van de Vlinderstichting.

Dirk de Haan 23 juli 2023