Lidmaatschapsvoorwaarden Dronten

Wat houdt het lidmaatschap in?

Leden van IVN-afdeling Gemeente Dronten (verder IVN Dronten genoemd) zijn automatisch lid van het landelijke IVN (IVN Nederland) en ontvangen daarom 4x per jaar het landelijke magazine Mens en Natuur. Daarnaast ontvangen leden e-mailnieuwsbrieven van zowel IVN Nederland als van de eigen afdeling (afmelden is altijd mogelijk). Het bestuur van de afdeling neemt na aanmelding contact op om het nieuwe lid te informeren over de afdelingsactiviteiten.

Het jeugdlidmaatschap is voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Jeugdleden zijn formeel geen lid van IVN Nederland maar worden wel geregistreerd in het landelijke ledenadministratiesysteem.

Donateurs worden ook geregistreerd in het landelijke ledenadministratiesysteem.

Wat zijn de voordelen?

Leden van IVN Dronten ontvangen het volgende:

  • Van IVN Nederland 4x per jaar het magazine Mens en Natuur
  • Van IVN Nederland de e-mailnieuwsbrief Mens en Natuur
  • Van IVN Nederland de e-mailnieuwsbrief Stuifmeel
  • Van IVN Dronten de e-mailnieuwsbrief van de afdeling
  • 10% korting in de IVN webwinkel

Leden en donateurs van de afdeling krijgen korting op cursussen van IVN Dronten en mogen meestal gratis deelnemen aan lezingen en excursies.

Donateurs en ouder(s) of verzorger(s) van jeugdleden ontvangen alleen de e-mailnieuwsbrief van de afdeling.

Contributie

De hoogte van de financiële bijdrage voor leden en donateurs staat vermeld op de afdelingswebsite.

Lidmaatschapsduur

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van een kalenderjaar met stilzwijgende verlenging met één jaar als niet voor 1 december is opgezegd. Dit geldt ook voor donateurs.

Voor jeugdleden is het verenigingsjaar gelijk aan het schooljaar.

Opzeggen of gegevens wijzigen

Opzeggingen en wijzigingen van gegevens kunnen telefonisch of schriftelijk worden doorgegeven aan onze ledenadministrateur. Bij een opzegging willen wij graag weten wat de reden van de opzegging is. Wilt u dit bij de opzegging vermelden?

Wijziging tarieven en voorwaarden

De financiële bijdrage en de lidmaatschapsvoorwaarden kunnen gewijzigd worden. Wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voor de wijzigingsdatum gepubliceerd in de e-mailnieuwsbrief van de afdeling en op deze afdelingswebsite. 

Statuten en huishoudelijk reglement

Voor meer informatie over de doelstelling en organisatiestructuur van de vereniging kunnen de statuten worden geraadpleegd. Deze staan gepubliceerd op de afdelingswebsite . Het huishoudelijk reglement van de afdeling staat ook op deze website.

Bekijk ook Lidmaatschapsvoorwaarden IVN Nederland en Privacy- en cookieverklaring IVN Dronten.