Bestuur IVN-afdeling Gemeente Dronten

Het bestuur

Het bestuur van de afdeling is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling.

Het bestuur vergadert niet op een vaste datum. Leden die een keer een bestuursvergadering willen bijwonen kunnen zich aanmelden bij het secretartiaat. 

Het bestuur van de IVN-afdeling Gemeente Dronten wordt gevormd door:
Voorzitter
Dick Vos
e-mail: voorzitter.ivndronten@gmail.com

Secretaris
Muriel Vorsselman-Zomer
e-mail: secretaris.ivndronten@gmail.com

Penningmeester
Tine Breg

Lid (verantwoordelijk voor PR)
Vacature

Lid
vacant (sinds 6 februari 2015)

Statuten en huishoudelijk reglement

Hieronder staan de staturen en het huishoudelijk reglement van de afdeling

dnt_statuten.pdf

dnt_huishoudelijk_reglement.pdf