Lid of donateur worden

Spreekt het je aan om samen met anderen de natuur te beleven, actief buiten bezig te zijn, 's-morgensvroeg op vogelexcursie te gaan of planten en dieren eens anders te bekijken ?

Geef je dan op als lid van onze afdeling.

Als lid van de afdeling ben je automatisch lid van IVN Nederland. Je ontvangt dan 4 x per jaar Mens en Natuur, het IVN Verenigingsblad.

Wil je liever geen actief lid zijn maar wel onze vereniging financieel steunen, wordt dan donateur !

Zowel leden als donateurs ontvangen de nieuwsbrief, hebben gratis toegang tot al onze activiteiten en krijgen korting op cursussen die door de afdeling georganiseerd worden.

Ook kan je meedoen aan activiteiten die alleen toegangkelijk zijn voor leden, bijv. de jaarlijkse afdelingsuitstap of een avondwandeling naar een mooi natuurgebied.

De minimum bedragen per jaar zijn voor:

Soort lid Bedrag per jaar
Gewoon lid € 15,00
Huisgenootlid €   7,50
Donateur € 12,50
Jeugdlid € 10,00

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een kalenderjaar met stilzwijgende verlenging als niet voor 1 december is opgezegd.

Het jeugdlidmaatschap is voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Voor jeugdleden is het verenigingsjaar gelijk aan het schooljaar. Gebruik voor het aanmelden van een jeugdlid dit formulier.

Ledenadministratie: André Rohde Tel 0321-326906, E-mail a.rohde@kpnplanet.nl

Betaling van de contributie op IBAN NL93 RABO 0331 2723 93 t.n.v. IVN Dronten.

Lid of donateur worden
Vul uw voornaam en of voorletters in
Vul uw achternaam in
Uw straat en huisnummer (met eventuele toevoeging).

Als u actief wilt meewerken dan nemen wij contact met u op over de invulling daarvan.

Waarom wordt u lid / donateur van IVN-afdeling Gemeente Dronten