Landschap

De zeer betrokken beheerder in de Groenzoom vertelt

Delft 13 juni 2023

Groenzoom – ooit ‘geprogrammeerde’ groen-blauwe slingers

Op 9 maart 2023 vond de 5e lezing van onze lezingenreeks plaats. Dit keer verdiepen we ons in de Groenzoom en haar ontwikkelingen. Dit gebied is zo ongeveer de laatste bufferzone die nog over is van de ooit ‘geprogrammeerde’ groen-blauwe slingers in Zuid-Holland. Twee gemeenten: Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland hebben zeggenschap over dit gebied

Cor Noorman beheert deze smalle corridor tussen Midden-Delfland en het Groene Hart en is tevens een gastheer. Hij deelt een boeiend verhaal over de mogelijkheden en moeilijkheden binnen een variatie aan terreintypen/habitats. Zowel die gerealiseerd werden, maar ook die nog gaan komen.

Cor Noorman vertelt

Behalve beschermde gebieden met een beperkte openstelling voor publiek zijn er ook onderdelen van de Groenzoom die het hele jaar toegankelijk zijn. In dit gebied – ruwweg gelegen tussen Zoetermeer en de Ackerdijkse gebieden naar Midden Delfland – zijn een paar onderdelen als weidevogelgebied aangemerkt. Daar moet af en toe extra water op het land gebracht worden, wat voor de aanwezige mollen en muizen ‘zwem voor je leven’ betekent.

Weidevogels

De weidevogelstand is in de laatste tien jaar in Nederland sterk achteruitgegaan en dus zijn maatregelen in dit gebied welkom en nodig. Over de ontwikkeling van een paar zogeheten glanshavergebieden – met zo’n 14 ‘gewenste’ andere soorten daartussendoor – denkt men nog een aantal jaren nodig te hebben. Hierbij krijgen hopelijk ook vlindersoorten en andere insecten een ‘broedgebied’.

Er is een streng maaibeleid, waarbij tevoren de aanwezige nesten al dan niet met jongen geïnventariseerd en gemarkeerd worden. Vervolgens wordt er van binnen naar buiten gemaaid met een traag tempo, zodat dieren de kans krijgen om de messen te ontlopen. Ook wordt niet alle begroeiing weggemaaid. En in plaats van ‘meters maken’ door een loonbedrijf, wordt er gefaseerd gemaaid. Hierbij  worden ook gedeelten van het terrein gespaard. Klepelen [= verhaspelen] is eigenlijk uit den boze. Het kost natuurlijk meer, maar ….. dan krijg je ook wat!

Natuur inde Groenzoom

De natuur in de Groenzoom krijgt haar eigen kansen op ontwikkeling en men gaat in het algemeen geen soorten aanplanten voor verdere verspreiding binnen een gebied. Zaden moeten zelfstandig kiemen. Dan is blijkbaar ook de ondergrond met zijn bepalende schimmel- en bacteriënsoorten geschikt. Predatoren zoals diverse vogelsoorten kan men niet voorkomen: de natuur heeft zijn eigen ‘wetten’ , maar …… de vos heeft men nog niet gezien.

Kortom, een boeiende lezing van een betrokken beheerder. Cor geeft zelf ook excursies en zorgt er met een aantal vrijwilligers voor dat dit gebied gestalte krijgt. Uitdaging in nabije toekomst is om de gemeentebesturen te ondersteunen om niet onder politieke druk van de huizennood, het gebied te verkleinen of op te heffen.

TIP:

> Ga eens wandelen en/of fietsen in de Groenzoom en geniet van het redelijk gevarieerde landschap in de wetenschap dat men veel moeite doet om ook in de Randstad natuur te behouden en te ontwikkelen.

 

YouTube

De lezing zal ook via YouTube te zien zijn via de onderstaande stream op YouTube-kanaal:

YouTube-lezingenkanaal

Op dit kanaal kunt u ook de lezing van 60 jaar Vogelwacht van donderdag 1 december 2022 terug zien.

Voor meer informatie: naast de site van IVN ook:
www.vogelwachtdelft.nl

Onderdeel van een lezingencyclus 

IVN Delft, Natuurlijk Delfland  en Vogelwacht Delft en omstreken organiseren deze lezingenreeks.

De reeks bestaat elk jaar uit 6 lezingen die de drie in Delft actieve natuurverenigingen in de wintermaanden organiseren. De lezingen beginnen om 20.00 uur en vanaf 19.45 uur kan men naar binnen. Er is plaats voor 50 personen en …. Vol is Vol.

Locatie

De papaver, Korftlaan 6, 2616JL Delft

Ontdek meer over

Deel deze pagina