De Bilt e.o.
Bomen & Struiken
Op
zondag05jun202211:00

Bomenwandeling in Berg en Bosch

De geschiedenis van veel bomen op Berg en Bosch gaat ver terug. Het Berg en Bosch-terrein maakt onderdeel uit van de Ridderoordse bossen. Het was oorspronkelijk eigendom van Baron van Boetzelaer, die huishield op Sandwijck in De Bilt. In het begin van de 20ste eeuw is Berg en Bosch opengesteld als sanatorium voor tuberculoselijders. Professor Bronkhorst, directeur van het sanatorium, had uitgesproken ideeën over de invloed van huisvesting en de omgeving op het genezingsproces. De symbiose van architectuur en de natuur speelde daarin een grote rol.
Voor de tuin en het groen was de Duitse tuin-, en landschapsarchitect Otto Schultz aangetrokken.
Bij de aanleg zijn waar mogelijk oude dennen, eiken, berken en beuken gespaard. Schultz heeft langs de lanen en op de weiden bomen geplant waaronder veel verschillende soorten naaldbomen.
De wandeling gaat door het van oorsprong Eiken-berkenbos. Zomereik, berk en grove den zijn de dominante boomsoorten en de beuk komt verspreid voor. Aangeplant en verwilderd zijn douglas-, servische-, en zilversparren. Meerdere berkensoorten en exotische boomsoorten vinden we ook langs ons pad. De struiklaag is gevarieerd. Zo is er langs de route veel opslag van wilde lijsterbes, (Amerikaanse) vogelkers, hazelaar, vlier, krentenboompje, hulst en vuilboom (sporkehout).

Maximaal 30 mensen kunnen mee.
Aanmelden is verplicht en kan tot vrijdag 3 juni 17:00 uur bij Jaap Milius.

Start: bij De Kapel, Prof. Bronkhorstlaan 10, Bilthoven

Algemene informatie

zondag 5 juni 2022 - 11:00 tot 13:00
Locatie: 
Berg en Bosch
Prof. Bronkhorstlaan 10
3723 MB Bilthoven
Nederland
Contactpersoon: 
Jaap Milius
Google Maps image