Seizoenblad

Ieder kwartaal ontvangen de leden van IVN Best het Seizoenblad. De laatste vier nummers kunt u hier inzien en/of downloaden.

Seizoenblad 2020 herfst

Seizoenblad 2020 zomer

Seizoenblad 2020 lente

Seizoenblad 2019 winter

Kopij

sturen naar de redactieleden:
Hubertine - info@tekstenteken.nl
Wil - wil@pruijsen.com

Een artikel mag max. 600 woorden bevatten + 1 foto, die als losse bijlage moet worden meegezonden

Adverteren/blad sponseren?

Door het plaatsen van advertenties is het mogelijk om 4x per jaar voor ieder IVN-lid een Seizoenblad te laten drukken.

Wilt u weten hoe ook u een advertentie in ons blad kunt zetten en wat de voorwaarden en tarieven zijn, neem dan contact op Marian Alkemade. (e-mail: marianivn@kpnmail.nl).
Uw (bedrijfs)naam noemen kan al vanaf 25 euro per jaar.