Seizoenblad

Ieder kwartaal ontvangen de leden van IVN Best het Seizoenblad. De laatste vier nummers kunt u hier inzien en/of downloaden.

Seizoenblad 2019 lente

Seizoenblad 2018 winter

Seizoenblad 2018 herfst

Seizoenblad 2018 zomer

Kopij

sturen naar de redactieleden:
Hubertine - info@tekstenteken.nl
Wil - wil@pruijsen.com

Een artikel mag max. 620 woorden bevatten + 1 foto, die als losse bijlage moet worden meegezonden