Visie IVN Best

IVN staat voor: Instituut Voor Natuureducatie. Een hulpnaam maar wel heldere naam wat betreft inhoudelijke duiding is: In Voor Natuur.

Sinds de industriële revolutie heeft de natuur veel te lijden gehad door menselijk handelen. Dientengevolge is het een gegeven dat afname van de biodiversiteit, luchtvervuiling en aantasting van het milieu in hoog tempo plaatsvinden. Kennis over en van de natuur is verre van optimaal. De overvloed aan niet natuur gerelateerde informatie en consumptieve levenswijze holt de interesse voor de natuur uit. Deze feiten stemmen tot ongerustheid en maakt ons schatplichtig aan de natuur.

IVN Best heeft als doel de interesse voor de natuur te stimuleren, kennis over de natuur te faciliteren en biodiversiteit in zijn diverse aspecten uit te dragen. Leidend tot het beleven van de natuur.

Bij alle activiteiten is er maximale aandacht voor wat relevant is voor een duurzame samenleving.

De doelgroep voor IVN Best betreft alle inwoners van Best en omgeving in alle leeftijdsklassen.

De middelen die daarvoor gehanteerd worden, zijn het organiseren van lezingen, cursussen, excursies in de natuur voor eenieder die daarvoor geïnteresseerd is. Het ondersteunen van duurzaamheidsprojecten en signaleren van ongewenst ingrijpen in de natuur heeft hoogste prioriteit gezien de ernst en snelheid waarmee de natuur geweld wordt aangedaan.

IVN Best werkt op verschillende niveaus samen met diverse instanties die dezelfde noodzaak ervaren om de natuur extra bescherming te bieden. Gezamenlijk de problemen aanpakken creëert een groter draagvlak en slagvaardigheid.

IVN Best

IVN Best telt meerdere werkgroepen die het geïnteresseerden mogelijk maakt op deelgebieden van de natuur en duurzaamheid meer diepgang te bereiken.

IVN Best zal zich niet politiek manifesteren maar zo nodig wel overheden en politiek deelgenoot maken van haar ongerustheid over plannen en activiteiten die in haar optiek ongunstig zullen zijn voor de natuur.

Voor IVN Best betekent dit dat samenwerking met de lokale overheid en plaatselijke politiek een belangrijk aandachtspunt is.