Jaarverslag

Het bestuur maakt ieder jaar een jaarverslag. In het jaarverslag 2022 is te lezen wat IVN Best in dat jaar heeft gedaan.