Groene links

Een aantal links naar websites met informatie over de natuur:

 • KNNV - Vereniging voor veldbiologie, voor mensen die graag meer over de natuur, planten en dieren willen weten en ervan genieten
 • Het Groene Woud - Nationaal Landschap Het Groene Woud ligt in de stedendriehoek ’s-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg
 • Staatsbosbeheer - zet zich in voor beter beschermen, meer beleven, duurzaam benutten van de natuur
 • Natuurmonumenten -  zet zich in voor bescherming en onderhoud van natuurgebieden
 • Brabants Landschap - beschermt en beheert de Brabantse natuur
 • Brabantse Milieufederatie - stichting die opkomt voor een schoon milieu, een vitale natuur en een gevarieerd landschap
 • SOVON - organiseert landelijke vogeltellingen en voert onderzoek uit ten behoeve van beheer, beleid en wetenschap
 • RAVON - kennisorganisatie die zich richt op de studie en bescherming van in Nederland voorkomende amfibieën, reptielen en vissen
 • Vogelbescherming - organisatie die zich inzet voor de bescherming van vogels in Nederland en wereldwijd
 • Vlinderstichting - dé organisatie die de deskundigheid in Nederland en Europa over vlinders en libellen bundelt en zich sterk maakt voor het behoud en herstel van vlinders en libellen in Nederland en Europa
 • Nederlandse Mycologische Vereniging - heeft als doel de bevordering van de kennis van de mycologie (zwammen, schimmels, paddenstoelen)
 • Zoogdiervereniging - zet zich in voor onderzoek naar, en bescherming van inheemse wilde zoogdieren én hun leefgebieden in Nederland
 • Soortenbank - dieren, planten en paddenstoelen in Nederland
 • Wilde planten - Inheemse en ingeburgerde plantensoorten in Nederland en België
 • Natuurkalender - richt zich op het in kaart brengen van de effecten van veranderingen in weer en klimaat
 • Beleef de lente - camera op nestelende en broedende vogels