Donateurs

Mocht u geen lid willen of kunnen worden, maar hebt u wel sympathie voor het werk en de activiteiten van het IVN, dan kunt u ons steunen als donateur. IVN Best heeft zo'n 10 donateurs.

Bij een donatie van € 15,- per jaar of hoger kan men - indien gewenst - ons kwartaalblad ontvangen.

Banknummer NL46 INGB 0003 2117 35 t.n.v. IVN afd. Best.

Uw donatie wordt bij voorkeur geïnd via automatische incasso.

U kunt donateur worden van IVN Best door: 

ANBI

IVN Best

IVN is aangesteld als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Doe je een donatie aan IVN of ben je lid en betaal je contributie, dan kun je de bedragen onder bepaalde voorwaarden aftrekken van je belastbaar inkomen. Ook bij schenkingen zijn de belastingregels voordeliger. Zowel voor de schenker als voor de ontvanger. 
Op de website van de Belastingdienst  is te lezen aan welke voorwaarden voldaan moet worden om bedragen af te kunnen trekken van het belastbaar inkomen.