Stef vindt Biodiversiteit

Stef vindt

Beekdaelen-Nuth 1 mei 2022

De #Meidoornzandbij (#Andrena scotica ook wel A. carantonica) is er weer, dan begint de zomer er aan te komen. Van enige afstand valt deze bij erg op omdat hij helemaal zwart lijkt. Dichterbij is de lichte beharing goed te zien. Het is een algemene soort die toch niet erg opvalt omdat hij vaak op enige hoogte in bloeiende bomen en struiken zijn voedsel zoekt. Het nest maken ze meestal in een wat zandige bodem. Vrouwtjes maken daarbij gebruik van een gezamenlijke opening maar hebben ieder een eigen broedkamer. Dit heet communaal.

Ontdek meer over

Deel deze pagina