Over IVN Natuur-educatie Arnhem

IVN Natuur-educatie Arnhem is een organisatie die mensen lokaal bij natuur betrekt.
In parken, landgoederen en in hun eigen buurt.
Binnen deze IVN-afdeling zijn ruim 270 vrijwilligers actief.
Jaarlijks organiseren ze met veel passie talloze excursies, cursussen, wandelingen, lezingen, natuurwerk-ochtenden en kinderactiviteiten.
Door deze laagdrempelige en educatieve activiteiten maakt een groot aantal Arnhemmers kennis met haar natuurlijke en vaak verrassende omgeving.

Historie

Onze geschiedenis:

Download de informatiefolder:

Bestuurlijke documenten van IVN Natuur-educatie Arnhem:

Contact

Bestuur IVN Natuur-educatie Arnhem

Voorzitter Ben Dröge 06-12898454 voorzitter[apestaartje]ivnarnhem.nl
Secretaris Han Savelkoel secretaris[apestaartje]ivnarnhem.nl
Penningmeester Pieter van Vemde penningmeester[apestaartje]ivnarnhem.nl
Ledenadministratie Pieter van Vemde penningmeester[apestaartje]ivnarnhem.nl
Algemeen bestuurslid Rob ten Hoedt rob.ten.hoedt[apestaartje]ivnarnhem.nl
Algemeen bestuurslid Mia Vorstermans mia.vorstermans[apestaartje]ivnarnhem.nl

Algemeen mailadres

secretaris[apestaartje]ivnarnhem.nl

Post

Voorzitter IVN Natuur-educatie Arnhem
Mathena 9
6901 RJ  Zevenaar

Website

webmaster.arnhem@ivn.nl

Bankrekening

Triodosbank:
NL40 TRIO 0320 593 339, IVN Afdeling Arnhem

Aanmelden voor de nieuwsbrief van IVN Arnhem:

https://doemee.ivn.nl/aanmelden-afdelingsnieuwsbrief?department=1338

Samenwerkingen

Download hier de partijen/organisaties waarmee we samenwerken:

ANBI

De stichting IVN is door de belastingdienst erkend als ANBI (groepsbeschikking van 20 november 2014 met kenmerk G-14).
IVN afdeling Arnhem valt onder deze groepsbeschikking.

Dit betekent dat giften, nalatenschappen e.d. voor de goede gever en voor de ontvanger (IVN) onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld zijn van de heffing van schenkingsrecht en aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Giften, nalatenschappen e.d. aan IVN Arnhem vallen onder deze fiscaal aantrekkelijke  regeling.

Voor de precieze voorwaarden voor de vrijstelling van schenkingsrechten en de aftrekbaarheid van giften verwijzen wij naar de informatie van de Belastingdienst

De Belastingdienst heeft ons de verplichting opgelegd nader omschreven informatie op onze website te publiceren.
De gegevens zijn hieronder vermeld:

Naam IVN  Afdeling Arnhem
RSIN nummer 815749405
Adres Mathena 9, 6901 RJ  Zevenaar
Email secretaris[apestaartje]ivnarnhem.nl
Internet www.ivn.nl/afdeling/arnhem
Bestuur Ben Dröge            voorzitter [apestaartje]ivnarnhem.nl
Han Savelkoel       secretaris[apestaartje]ivnarnhem.nl
Pieter van Vemde  penningmeester[apestaartje]ivnarnhem.nl
Rob ten Hoedt      rob.ten.hoedt[apestaartje]ivnarnhem.nl
Mia Vorstermans   mia.vorstermans[apestaartje]ivnarnhem.nl
Beloningsbeleid Alle leden zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning voor hun inzet.
Beleidsplan Het actuele beleidsplan is hier te vinden en wordt gepubliceerd voor de voorjaars-ALV:

Beleidsplan IVN-Arnhem voor 2023

Doelstelling IVN werkt aan een duurzame samenleving.
Ons idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert.
Daarom laten wij jong en oud de natuur dichtbij beleven.
We verbinden hen met groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals voeding, gezondheid en energie.
Dit doen we met zo’n twintigduizend betrokken leden en een enorm netwerk van groene professionals.
Dat maakt IVN een unieke partner in duurzaamheid en verantwoord ondernemen.
Verslag uitgeoefende activiteiten Het jaarverslag is hierboven te vinden en wordt gepubliceerd voor de voorjaars-ALV.
Financiële verantwoording De financiële verantwoording is hierboven te vinden en wordt gepubliceerd voor de voorjaars-ALV.