Over IVN Arnhem

IVN Arnhem is actief op het grondgebied van de gemeente Arnhem. Dat omvat landgoederen, parken en natuurgebieden. Lichtenbeek, Warnsborn, Rijk ter Heide, Sonsbeek, Zypendaal, Gulden Bodem, Immerloo, Meinerswijk, Koningsheide en meer.
De afdeling heeft ruim 300 leden.
IVN Arnhem organiseert excursies, cursussen, wandelingen, lezingen, natuurwerk-ochtenden enactiviteiten voor kinderen.
Door deze laagdrempelige en educatieve activiteiten maakt een groot aantal Arnhemmers kennis met haar natuurlijke en vaak verrassende omgeving.

Historie

Onze geschiedenis:

Download de informatiefolder:

Bestuurlijke documenten van IVN Natuur-educatie Arnhem:

Contact

Bestuur IVN Natuur-educatie Arnhem

Voorzitter Han Savelkoel voorzitter@ivnarnhem.nl
Secretaris gedeelde functie secretaris@ivnarnhem.nl
Penningmeester Pieter van Vemde penningmeester@ivnarnhem.nl
Ledenadministratie Pieter van Vemde penningmeester@ivnarnhem.nl
Algemeen bestuurslid Mia Vorstermans mia.vorstermans@ivnarnhem.nl
Algemeen bestuurslid André Mathlener andré.mathlener@ivnarnhem.nl

Algemeen mailadres

secretaris@ivnarnhem.nl

Post

Secretariaat IVN Natuur-educatie Arnhem
Koningsweg 34-A
6816 TG Arnhem

Website

www.ivn.nl/arnhem
mail: website@ivnarnhem.nl

Bankrekening

Triodosbank:
NL40 TRIO 0320 593 339, IVN Afdeling Arnhem

Aanmelden voor de nieuwsbrief van IVN Arnhem:

https://doemee.ivn.nl/aanmelden-afdelingsnieuwsbrief?department=1338

Samenwerkingen

IVN Arnhem werkt met verschillende organisaties samen. Bekijk hier met wie we samenwerken.

ANBI

De stichting IVN is door de belastingdienst erkend als ANBI (groepsbeschikking van 20 november 2014 met kenmerk G-14).
IVN afdeling Arnhem valt onder deze groepsbeschikking.

Dit betekent dat giften, nalatenschappen e.d. voor de goede gever en voor de ontvanger (IVN) onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld zijn van de heffing van schenkingsrecht en aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Giften, nalatenschappen e.d. aan IVN Arnhem vallen onder deze fiscaal aantrekkelijke regeling.

Voor de precieze voorwaarden voor de vrijstelling van schenkingsrechten en de aftrekbaarheid van giften verwijzen wij naar de informatie van de Belastingdienst

De Belastingdienst heeft ons de verplichting opgelegd nader omschreven informatie op onze website te publiceren.
De gegevens zijn hieronder vermeld:

Naam IVN Arnhem
RSIN nummer 815749405
Adres Koningsweg 34-A
6816 TG Arnhem
Email mail de secretaris
Internet www.ivn.nl/arnhem
Bestuur Han Savelkoel       voorzitter@ivnarnhem.nl
gedeelde functie    secretaris@ivnarnhem.nl
Pieter van Vemde  penningmeester@ivnarnhem.nl
Mia Vorstermans   mia.vorstermans@ivnarnhem.nl
Beloningsbeleid Alle leden zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning voor hun inzet.
Beleidsplan Het actuele beleidsplan is hier te vinden:

Beleidsplan IVN-Arnhem voor 2024

Doelstelling IVN werkt aan een duurzame samenleving.
Ons idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert.
Daarom laten wij jong en oud de natuur dichtbij beleven.
We verbinden hen met groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals voeding, gezondheid en energie.
Dit doen we met zo’n twintigduizend betrokken leden en een enorm netwerk van groene professionals.
Dat maakt IVN een unieke partner in duurzaamheid en verantwoord ondernemen.
Verslag uitgeoefende activiteiten Jaarverslag IVN-natuureducatie-Arnhem 2023
Financiële verantwoording De financiële verantwoording is hierboven te vinden achter in het Jaarverslag.