Communicatie

Communicatie extern…

Leden van de werkgroep Communicatie zorgen ervoor dat de buitenwereld weet wat IVN Natuureducatie Arnhem is en welke activiteiten er zijn.

We gebruiken verschillende middelen om dit te bereiken:

We zorgen er ook voor dat onze vrijwilligers tijdens een activiteit herkenbaar zijn.

…en intern

Binnen de Vereniging IVN Natuureducatie Arnhem verzorgen we voor onze leden een periodieke digitale nieuwsbrief, Quickstaart, en het digitale blad “IVN-Gids” dat periodiek verschijnt.

Perscontacten

Website beheer