Word jij in 2024 de nieuwe penningmeester van IVN Amsterdam?

IVN Amsterdam | 16 juni 2023
Uren per week 4 Duur 1 tot 3 jaar Opleiding Accountant Ervaring Als accountant en met ict systemen samenhangend met financiën en ledenadministratie Begint op Maart 2024 inwerkperiode kan starten na onderling overleg

IVN Amsterdam is met bijna 650 leden en zo’n 50 donateurs een van de grootste afdelingen van het IVN.

De tweede termijn van de huidige penningmeester verloopt in 2024 en daarom zijn we op zoek naar een nieuwe penningmeester/ledenadministrateur.

De afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in verdergaande automatisering.

Zo maken we gebruik van het landelijk servicemodel waardoor de ledenadministratie grotendeels gedaan wordt door de landelijke vereniging. De landelijke vereniging communiceert voor de inning van de contributies uitsluitend via de e-mail. Als een reactie uitblijft, benaderen zij de penningmeester met het verzoek om contact op te nemen met de leden. Het is wel zaak dat je vertrouwd raakt met het programma van de landelijke ledenadministratie. Dit programma heet Procurios. Je krijgt begeleiding en kunt hiervoor een cursus volgen. Het is belangrijk dat er twee personen (de secretaris en de penningmeester/ledenadministrateur) vertrouwd zijn met Procurios zodat die voor elkaar kunnen inspringen als er mailingen verstuurd moeten worden.

Voor de financiële administratie worden de mutaties gedownload van onze bankrekening en in een Excelsheet verder verwerkt. Enige vaardigheid met Excel is dan ook een vereiste.

Tenminste een keer per jaar maak je een tussentijds verslag dat in een bestuursvergadering besproken wordt.

Jaarlijks maak je de jaarrekening over het afgelopen jaar en nodig je de kascommissie uit voor de controle van de administratie en de jaarrekening.

Ook maak je – in samenspraak met anderen – de begroting voor het komende jaar.

Je beoordeelt en betaalt binnengekomen nota’s en declaraties. Je bewaakt de budgetten.

Jaarlijks schrijf je donateurs aan met het verzoek om de donateur bijdrage over te maken dan wel ter aankondiging van de incasso.

Voor het eind van het jaar krijg je van het landelijk bureau het verzoek om het ledenbestand te beoordelen en eventuele correcties door te voeren. Het servicemodel houdt in dat ledenbestand per einde van het jaar de grondslag is voor de contributies die de landelijke vereniging in het nieuwe jaar gaat vergoeden. Je krijgt hiervoor in februari een factuur met daarop de af te dragen bijdrage aan de landelijke vereniging. Het saldo wordt in april overgemaakt op de bankrekening van IVN Amsterdam.

Lijkt het je wat om de nieuwe penningmeester/ledenadministrateur te worden van IVN Amsterdam en zelf ook invulling te geven aan deze functie, dan nodigen we je graag uit voor een gesprek hierover. Je kunt contact opnemen met penningmeester@ivnamsterdam.nl telefoon 06 52 11 33 44. Er wordt voorzien in een inwerkperiode.

Vrijwilliger

Deel deze pagina