Klimaat en duurzaamheid

Programma’s Pakhuis de Zwijger

Amsterdam 24 september 2023

Pakhuis de Zwijger organiseert de komende maanden weer interessante programma’s gerelateerd aan de natuur en duurzaamheid. Deze hebben wij voor je hieronder op een rijtje gezet:

Op maandag 27 september om 20.00 uur organiseert Pakhuis de Zwijger het programma ‘Amsterdam staat droog‘. Reserveer hier een plek. 

Amsterdam krijgt dorst. Door de klimaatcrisis nemen periodes van droogte toe en dat levert een brede waaier aan uitdagingen op voor de stad. Meer en meer wordt water een verdelingsvraagstuk. Verzilting bedreigt de zoetwatervoorraad; verzakking & paalrot door laag grondwater zorgen voor miljardenschade aan Amsterdamse panden; en droge Europese rivieren belemmeren de binnenvaart, met gevolgen voor onze haven. Hoe weeg je de belangen van drinkwater, voedselproductie, natuur, bodemdaling, groen in de stad en scheepvaart? Wat zijn de gevolgen en welke keuzes moeten we nu maken om Amsterdam overeind te houden?

Op woensdag 4 oktober om 20.00 uur organiseert Pakhuis de Zwijger het programma ‘Eet mij niet‘. Reserveer hier een plek. 

Op deze dierendag staan we stil bij onze relatie met dieren en filosoferen we over een vleesvrij leven. Over een stad en land die voor iedereen (mens en niet-mens) rechtvaardig is. We gaan in gesprek over een nieuw menu, over plantaardige voedselproductie en rechten voor dier en natuur. Hoe maken we de cultuuromslag naar een stad waarin geen of nauwelijks vlees wordt gegeten? Wat wordt onze maaltijd van morgen? Hoe zou een vegan stad eruit zien? Kunnen we ons verplaatsen in de dieren die we eten?

Op donderdag 5 oktober om 19.00 uur organiseert Pakhuis de Zwijger het programma ‘Trouw Duurzame top 100‘. Reserveer hier een plek. 

Bij De Trouw Duurzame 100 staat de duurzame burgerbeweging centraal. Gewone mensen dus, die zich inspannen om Nederland groener, gezonder en biodiverser te maken. Vaak samen, soms individueel. Door insecten te helpen, een voedselbos te planten, afval op te ruimen, te protesteren voor het klimaat, te recyclen of spullen te delen. En ga zo maar even door. De groene beweging ‘van onderop’ is springlevend!

Het programma voor deze avond bestaat uit twee workshop rondes (upcycling & bloembommen maken) en aan het einde van de avond wordt bekend gemaakt wie dit jaar wordt uitgeroepen tot de nummer 1 van de Trouw Duurzame 100.

Op donderdag 5 oktober om 20.00 uur organiseert Pakhuis de Zwijger de filmvertoning ‘The bamboo dialogues‘. Reserveer hier een plek. 

Bamboo is a versatile design material. It has a growth rate of up to a meter per day, which is the world record for all living plants. It has structural properties that in some cases equal steel and concrete. Bamboo is a material that provides an interesting alternative in an ongoing contemporary material/sustainability dialogue. The Bamboo Dialogues seeks to find an answer to the following questions: What kind of material is bamboo? Why are we not using more of it in contemporary design, engineering and architecture? The film tries to amplify the soft voice and show the possibilities and challenges of this miracle plant.

Op dinsdag 24 oktober om 20.00 uur organiseert Pakhuis de Zwijger het programma ‘Uit de shit‘. Reserveer hier een plek. 

Sinds de industrialisatie worden landbouw en natuur zoveel mogelijk gescheiden. Landbouw werd een fabrieksmodel, waar grondstoffen ingaan en voedsel uitkomt. Maar landbouw is geen fabriek: het is en blijft een kringloop.

Het gevolg is dat de enorme hoeveelheden stikstof die met kunstmest en geïmporteerd krachtvoer worden ingevoerd, elders in de kringloop massaal ophopen. Dát is het stikstofprobleem. Gevolg is óók een uitdijend woud aan regelgeving, een steeds verdere opschaling waardoor het aantal boeren elke vijfentwintig jaar halveert. Dat kan anders. Door niet langer te focussen op maximale productie, maar op de kringloop. Zo ontstaat landbouw die voedsel produceert, maar ook rijke natuur en een gezond landschap. Veeteelt zonder kunstmest en krachtvoer, maar met een productief ecosysteem én een goed inkomen voor de boer. Nu al laten sommige boeren zien dat het kan, maar ze zwemmen tegen de stroom in. Wat moet de samenleving doen om te zorgen dat de héle landbouw duurzaam kan worden? Hoe kunnen landbouw en de rijke natuur weer samengaan?.

Op woensdag 25 oktober om 20.00 uur organiseert Pakhuis de Zwijger het programma ‘Medicijn voor de natuur‘. Reserveer hier een plek. 

“De natuur is ziek, de Natuurherstelwet is het medicijn.” Zo beschreef Eurocommisaris Sinkevicius de cruciale Europese wet. Na een heftige debatperiode is deze wet eindelijk aangenomen. Nu is het aan de lidstaten om hun rol op te pakken. Met meerdere interpretatiemogelijkheden voor elke lidstaat, vormt het een politieke uitdaging voor het komende kabinet. Hoe moet Nederland deze Europese richtlijn vertalen naar nationaal beleid? Waar hebben we speelruimte en hoe vullen we die in? Samen onderzoeken we hoe boeren, natuurorganisaties en burgers samen kunnen werken. En welke cruciale rol heeft de financiële sector in dit verhaal?.

Ontdek meer over

Deel deze pagina