Jongeren Advies Bureaus Voedsel

IVN begeleidt jongeren in een Jongeren Advies Bureau (JAB) bij vraagstukken rondom voedseleducatie. Vragen van opdrachtgevers over bijvoorbeeld de Gezonde Schoolkantine, effectieve campagne gericht op jongeren, voedselverspilling worden onder begeleiding van IVN voorgelegd aan jongeren op het VO.

Voedsel JAB’s zijn o.a. uitgevoerd in Zuid-Holland en Friesland. Momenteel lopen in meerdere provincies JAB-trajecten.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vraagt jongeren in een JAB advies rondom voedselverspilling. IVN begeleidt ook vele JAB’s op andere thema’s als water, energie en klimaat.