Onderzoek

Diverse onderzoeken hebben de afgelopen jaren aangetoond dat de natuur een gunstige invloed heeft op de totale ontwikkeling van kinderen. Natuur is goed voor hun zintuigen, motoriek, concentratie, denkvermogen en creativiteit.  Maar denk ook aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Kinderen maken immers sneller vriendjes als ze buiten spelen. Vaker eropuit dus! Helaas is het omgekeerde het geval. Kinderen komen steeds minder in de natuur, wat kan leiden tot lichamelijke en psychische klachten.

Dankzij ons landelijke netwerk van 25.000 bevlogen vrijwilligers bij 170 lokale IVN-afdelingen en vele samenwerkingspartners beleven nu al jaarlijks meer dan 250.000 kinderen de natuur van dichtbij.

Factsheets

Jeugd, Natuur & Gezondheid

Kijk hier voor onderzoeksresultaten die aantonen hoe belangrijk buiten zijn voor kinderen is. 

factsheet_jeugd_natuur_en_gezondheid.pdf

Beetje natuur, grote invloed

Een klein beetje groen blijkt al verrassend veel invloed te hebben. Natuur
werkt als een vluchtheuvel voor de geest.

ivn_beetje_natuur_grote_invloed_literatuurstudie_factsheet.pdf

Gezonde schoolpleinen

Vanuit het project Gezonde Schoolpleinen zijn feiten en cijfers verzameld omtrent bewegen en buitenspelen, een groene omgeving en gezonde ontwikkeling van de jeugd. Deze cijfers tonen kort maar krachtig aan dat een Gezond Schoolplein een waardevolle aanvulling is op de leefomgeving van kinderen. Meer weten?

gs_facsheet_2015_def.compressed.pdf

Rapporten

Speelnatuur en veiligheid

Auteur(s): Baaij, G. De et al.
Gepubliceerd: kantoor Mr. B.M. Visser, Winterswijk, 2009

De maatschappelijke behoefte aan speelnatuur buiten de bebouwde kom is groot. Tegelijkertijd leidt deze behoefte tot vragen en misverstanden. Dit rapport biedt antwoorden op praktische, juridische en technische vragen inzake veiligheid en aansprakelijkgeid bij het beheer van speelnatuur. Het verschil tussen een speeltoestel en een speelaanleiding wordt helder beschreven alsook wat dit betekent in de praktijk.
 

Speelnatuur en veiligheid

Groene kansen voor de jeugd

Auteur(s): Berg, Agnes van den en Esther de Hek
Gepubliceerd: Alterra, Wageningen, 2010

Dit rapport beschrijft de stand van zaken omtrent het onderzoek op het gebied van jeugd, natuur en gezondheid. Voor zeven verschillende thema's wordt de stand van zaken betreffende relevant onderzoek beschreven en worden suggesties gedaan voor de nabije toekomst. De thema's zijn: ontspanning en rust, groene bewegingsruimte, spelen in het groen, natuurbelevingsprogramma's, vitamine g, jeugdboerderijen, groene kinderopvang.

Groene kansen voor de jeugd

Verandering van speelgedrag op een groen schoolplein

Auteur(s): Graauw, Claudia de e.a.

Verslag van een casestudy van de gemeente Rotterdam, waarin het effect van het ombouwen van een grijs naar een groen schoolplein wordt beschreven. Zowel de gebruikswaarde, de belevingswaarde en de attractiewaarde zijn toegenomen. De toe-eigeningswaarde is diffuser geworden. De studie betreft de verandering van het gezamenlijke schoolplein van de islamitische basisschool Dialoog en de openbare basisschool de Zonnehoek in Rotterdam.

Verandering van speelgedrag op een groen schoolplein

Onderzoek naar effecten natuur in de kinderopvang

Groene opvang wordt steeds populairder. Er wordt over geschreven, gepraat en gelukkig worden er ook een hoop initiatieven uitgevoerd. In deze literatuurlijst staan relevante publicaties over dit onderwerp.