Zwols Natuur Tijdschrift

Het Zwols Natuur Tijdschrift is het gezamenlijke tijdschrift van IVN en KNNV, afdeling Zwolle. Het blad verschijnt 2 keer per jaar met een oplage van 700 exemplaren. Alle leden van het IVN en de KNNV krijgen het thuisgestuurd. Het tijdschrift geeft informatie over excursies, roofvogels/vogels, wilde planten, fiets- en wandelroutes, padden, waterwerken, zoogdieren, natuurbescherming, paddenstoelen enzovoorts.

Wilt u het Zwols Natuur Tijdschrift ook thuis ontvangen?
Word lid van het IVN en vanaf de eerstvolgende editie ontvangt u het 2 keer per jaar op de mat.

Redactie: Carin van de Ploeg, Jeroen Koot, Leander Broere en Gabi Milder.
Aanleveren kopij liefst via e-mail: zntredactie@live.nl.